Antti Yrjönen

Taloudellinen epävarmuus on yksi syy siihen, että nuoret eivät uskalla suunnitella tulevaisuuttaan.

Suomen pitäisi pyrkiä maailman lapsimyönteisimmäksi yhteiskunnaksi. Tämä voisi olla koko eduskunnan yhteinen tavoite, vasemmistoliiton Pia Lohikoski sanoi eduskunnan keskustellessa keskiviikkona lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta.

Valtaosa suomalaislapsista ja perheistä voi hyvin, mutta 120 000 lasta elää köyhissä perheissä.

Lohikosken mukaan jatkuva taloudellinen epävarmuus on yksi keskeisistä syistä sille, että osa nuorista ei perusta perheitä tai ylipäänsä uskalla suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

– Syyt lapsettomuuteen tai lapsiluvun jäämiseen toivotusta liittyvät usein pätkä- ja silpputöihin sekä epävarmoihin talousnäkymiin. Työ ei yksin riitä, vaan työllä on myös tultava toimeen. Tähän kytkeytyy myös vastentahtoisen osa-aikatyötä lisääntyminen tällä vuosikymmenellä.

Työelämän epävarmuuteen puuttumisen lisäksi kohtuuhintaisen asumisen edistäminen on Lohikosken mukaan myös perhe- ja lapsiystävällisyyden kannalta olennaista. Erityisesti kasvukeskuksissa asumisen hinta on ryöstäytynyt käsistä. Pääkaupunkiseudulla asuminen vie monelta palkansaajalta yli puolet käytettävissä olevista tuloista.

ILMOITUS

– Hyvä asuntopolitiikka, jossa rakennettaisiin kysyntään nähden riittävästi kohtuuhintaisia ARA-asuntoja, olisi myös hyvää perhepolitiikkaa.

Nykyistä hallitusta Lohikoski kiitti siitä, että se haluaa pistää stopin kehityssuunnalle, jossa köyhyys lapsiperheissä kärjistyy ja kasaa ongelmia.

– Tiedämme, että jo pienet lapset kokevat stressiä perheensä toimeentulosta.

– Lapsiperheköyhyyteen ja ylisukupolviseen huono-osaisuuteen puuttuminen ovat avainasemassa yhteiskunnan lapsiystävällisyyden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kannalta.

Oikeaan suuntaan tänä syksynä vaikuttavia toimia ovat hallituksen esitykset eri Kelan vähimmäisetuuksien korottamisesta. Hallitus on myös tekemässä suurimman koulutuspoliittisen uudistuksen vuosikymmeniin, kun oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen.

– Oppivelvollisuusiän nostaminen merkitsee myös toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuutta, millä on valtava merkitys erityisesti pienituloisille perheille. Tässä näkyy konkreettisesti se, miten eri tavalla koulutuspolitiikkaa tehdään vasemmistolaisen ja oikeistolaisen opetusministerin johdolla.