Lehtikuva/Anni Reenpää

Näin vanhuksia hoivataan

Viime vuoden lopussa vanhainkotihoidossa oli 5 339 asiakasta ja tehostetussa palveluasumisessa 44 959 asiakasta.

Palvelujen piirissä oli 10 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä, 20 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 42 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä.

Tehostetun palveluasumisen asukkaista 50 prosenttia oli yksityisten palveluntuottajien palveluasumisen piirissä.

Kotona tai tehostetussa laitoshoivassa asuu yhä heikommassa kunnossa oleva vanhus.

Yhä useampi vanhus on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen terveyskeskusten vuodeosastoilta ja vanhainkodeista. Muutos kertoo vanhusten olevan yhä sairaampia ja aikaisempaa enemmän hoitoa vaativia.

Koko 2000-luvun ajan vanhusten hoiva on kiihtyvällä tahdilla muuttunut===https://www.slideshare.net/THLfi/kotihoito-ja-sosiaalihuollon-laitos-ja-asumispalvelut-2018-tilasto tehostetuksi palveluasumiseksi. Vuosituhannen alussa valtaosa hoivaa saaneista oli vanhainkodeissa tai jopa useammin terveyskeskusten pitkäaikaisosastolla kuin tehostetussa palveluasumisessa.

Säännöllinen kotihoito on pysynyt kuitenkin reilussa kymmenessä prosentissa ja kotona hoidettavien suhteellinen osuus on ollut hienoisessa laskussa. Sen sijaan kotona hoidettavien kunto on heikentynyt.

Hoivattava vanhus yhä heikommassa hapessa

Vuosituhannen alussa kotona hoidossa olevan luona käytiin keskimäärin kymmenkunta kertaa kuukaudessa, mutta viime vuonna käyntiin keskimäärin 30 kertaa. Mediaani oli noussut yli 40 käynnin. Luvut kertovat kotona hoidettavien vanhusten olevan aikaisempaa huonommassa kunnossa.

Kotihoito onkin korvannut vanhainkoteja ja ympärivuorokautista asumista. Kotona hoidetaan vanhuksia, joiden luona käydään vähintään 90 kertaa kuukaudessa eli keskimäärin kolmesti päivässä.

THL:n vuosittain marraskuussa tekemän tilastoinnin mukaan kotona hoidettavien vanhusten luona käynnit vaihtelevat suuresti maakunnittain. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa käydään vanhuksen luona vähintään 60 kertaa kuukaudessa muita maakuntia useammin.

Näissä maakunnissa on myös muita useammin vanhuksia, jotka tarvitsevat yli 90 käyntiä. Silmiin pistävin tilanne on Päijät-Hämeessä, jossa puolet tarvitsee keskimäärin pari käyntiä per päivä.

Laitosten katkaisuhoitokertojen määrä tippunut

Yli 85-vuotiaista jo yli 40 prosenttia on ikääntyneiden palvelujen piirissä. Kymmenen vuotta nuoremmista viidennes saa jo palveluja. Yli 75 vuotta täyttäneistä oli viime vuoden lopussa lähes kymmenen prosenttia ympärivuorokautisen hoivan palveluissa.

Mitä enemmän ikään tulee, sitä useammin vanhus tarvitsee tehostettua palveluasumista, vanhainkotia tai terveyskeskuksen pitkäaikaishoitoa. Kasvava trendi on edelleenkin, että vanhus siirtyy tehostettuun palveluasumiseen.

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen asiakkaista suhteessa eniten terveyspalvelujen käyttöä oli päihdehuollon laitoshoidon asiakkailla. Laitos- ja katkaisuhoito on kuitenkin tippunut rajusti vuosituhannen kuluessa.

Vuosituhannen alussa katkaisuhoidossa oli lähes 12 000 asiakasta, mutta viime vuonna määrä oli puolittunut. Käyntien määrä oli tippunut korkeimmasta 350 000:sta käynnistä reiluun 150 000:een käyntiin.

Näin vanhuksia hoivataan

Viime vuoden lopussa vanhainkotihoidossa oli 5 339 asiakasta ja tehostetussa palveluasumisessa 44 959 asiakasta.

Palvelujen piirissä oli 10 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä, 20 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 42 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä.

Tehostetun palveluasumisen asukkaista 50 prosenttia oli yksityisten palveluntuottajien palveluasumisen piirissä.