Palvelualojen neuvotteluista suurin osa käydään vasta keväällä, mutta heille on jo ennakkoon ilmoitettu, ettei naisvaltaisille aloille ole luvassa enempää kuin muillekaan.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin valtuuston kokouksessa ihmetystä herätti valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan asennoituminen tuleviin palkkaneuvotteluihin.

– Mitä valtakunnansovittelija on tarkoittanut, kun on ennakkoon ilmoittanut, etteivät naisvaltaiset alat tule saamaan häneltä toisenlaisia ratkaisuja kuin muutkaan alat?

Tätä kysyi PAMin valtuuston puheenjohtaja Sirpa Laakso avauspuheessaan.

Kyse on olennainen, sillä suurin osa palvelualojen neuvotteluista käydään keväällä.

– Nyt näyttää siltä, että neuvottelut eivät tule olemaan helppoja. Pelkäänkin, että monet neuvottelut kriisiytyvät ja neuvotteluja käydään valtakunnansovittelijan johdolla, Laakso sanoi.

ILMOITUS

Hän kysyi, haluaako valtakunnansovittelija betonoida liittokohtaisten neuvottelujen palkankorotukset ennen kuin neuvottelut ovat edes kunnolla alkaneet.

Osuuskauppa Hämeenmaan alueluottamusmiehenä toimiva Laakso pitää tärkeänä, että myös matalapalkkaisilla palvelualoilla on aito ja luottamuksellinen mahdollisuus sopia eri alojen työehtosopimuksista ilman, että valtakunnansovittelija vaikeuttaa ennakkoon neuvotteluja.

Osana tulevien työehtosopimusneuvottelujen haasteita hän nosti esille palvelualoilla yleisen osa-aikaisuuden, yksintyöskentelyn ja kasvavat työn vaatimukset.

– Palvelualalla pitää nykyään olla moniosaaja, paineita kestävä, joustava, hymyilevä, terve, mieluiten perheetön, pariton, motivoitunut, uudistuva ja tietenkin aina käytettävissä ja niin edelleen. Enkä puhu nyt robotista vaan ihmisestä. Työntekijään kohdistuvat odotukset ovat kovat. Palvelua halutaan, mutta siitä ei olla valmiita maksamaan.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 220 000 jäsentä, joista naisia on 80 prosenttia. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa tai vartiointialalla.