Lehtikuva/Emmi Korhonen

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen ja pitkät jaksot kotihoidontuella kasvattavat eroa miehiin.

Naisten palkkaeuro on 84 senttiä, kertoi STTK marraskuun alussa. Viime vuonna naisten palkat olivat keskimäärin 83,9 prosenttia ja tänä vuonna 84,2 prosenttia miesten palkoista.

Eläkkeissä ero on vielä paljon suurempi, kertoo tiistaina julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön Eläketurvakeskukselta tilaama naisten ja miesten eläke-eroja ja niiden syitä selvittänyt raportti.

Kuukausieläkkeiden kokonaistarkastelussa naisten eläkkeet olivat 21 prosenttia miesten eläkkeitä pienemmät. Naisten työeläke vuonna 2018 oli 68 prosenttia miesten keskimääräisestä työeläkkeestä. Pienemmän työeläkkeen vuoksi kansaneläkejärjestelmän eläkkeillä ja perhe-eläkkeillä on naisille suurempi merkitys kuin miehille.

Perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisen ja miesten välillä ja erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot kasvattavat ansio- ja eläke-eroa.

Sukupuolten eläke-eroihin vaikuttavat sekä eläkejärjestelmän periaatteet ja säännöt että työuran aikaisissa eläkettä kartuttavissa ansioissa ilmenevät erot. Miesten ja naisten epätasa-arvo työmarkkinoilla ja hoivan jakautumisessa aiheuttaa eniten sukupuolten eläke-eroja.

ILMOITUS

Ero on kaventunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja on EU-maiden keskitasoa. Eron odotetaan kaventuvan edelleen, mutta hitaasti.

Nyt perhevapaakin kartuttaa eläkettä

Viimeaikaiset eläkeuudistukset eivät ole oleellisesti vaikuttaneen sukupuolten eläke-eroon. Sen sijaan raportissa arvioidaan, että tietyt yksittäiset uudistukset, kuten esimerkiksi vuonna 2005 voimaan tulleet muutokset eläkkeen määräytymiseen perhevapaa-ajoilta, ovat parantaneet naisten eläketurvaa. Muutoksen vaikutukset nähdään vasta, kun vuoden 2005 jälkeen perhevapaita pitäneet henkilöt siirtyvät eläkkeelle.

Pienituloisuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö vanhemmissa ikäryhmissä ja ikääntyneiden naisten köyhyysriski on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Vuonna 2017 yli 75-vuotiaista naisista pienituloisia oli 27 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia.