Jarno Mela

Vasemmistoliiton kannatus on pysynyt noin kahdeksassa prosentissa, sillä uusia kannattajia voittaessaan vasemmistoliitto on myös menettänyt kannattajia. Menetykset ovat olleet erityisen suuria siellä, missä vasemmistoliiton kannatus oli ennen suurinta. Vasemmistoliiton kannatus onkin siirtynyt uusille alueille voimakkaammin kuin minkään muun puolueen.

Vuoden 1999 vaaleissa vasemmistoliitto sai lähes puolet (45%) äänistään kunnissa, joissa sen kannatus ylitti 15%. Vuoden 2019 vaaleissa vasemmistoliitto sai näissä kunnissa noin 44 000 ääntä vähemmän kuin vuonna 1999. Vuonna 2019 entisistä korkean kannatuksen kunnista tuli vasemmistoliitolle enää noin kolmannes äänistä.

Vasemmistoliiton äänimäärä oli vuoden 2007 vaaleissa noin 244 000, kun vuoden 2019 vaaleissa ääniä tuli 252 000 eli vain hieman enemmän. Samaan aikaan Helsingissä vasemmistoliiton äänimäärä kaksinkertaistui noin 21 000:sta lähes 43 000:een. Muualla maassa äänimäärä on pudonnut ja paikkakunnat, joissa kannatus olisi merkittävästi kasvanut, ovat harvassa.

Vasemmistoliiton kannatus on siirtynyt maaseudulta suurempiin kaupunkeihin ja teollisuuspaikkakunnilta yliopistokaupunkeihin. Kuntavaaleissa samanlainen kannatuksen putoaminen ei ole tapahtunut yhtä selvästi vaan paikallisella tasolla vasemmistoliitto on pystynyt puhuttelemaan perinteisiä kannattajiaan paremmin.

Sitä vastoin kunnissa, joissa vasemmistoliiton kannatus on vähäistä (alle 5%) kannatus on säilynyt paremmin, sillä niissä vasemmistoliitto saa suurelta osin samanlaisen kannatuksen kuin 20 vuotta sitten. Niissä harvat vasemmistoliiton äänestäjät valitsevat sen valtakunnallisten teemojen ja medianäkyvyyden perusteella. Näissäkin on muutamia paikkoja, joissa kannatus on kasvanut selvästi kuten Joensuu, yliopistokaupunki sekin.

ILMOITUS

Suurista kaupungeista Tampereella kannatuskehitys ei ole ollut yhtä positiivista ja ainakin osaltaan tätä selittää se, että tärkeimmillä kilpailijapuolueilla, vihreillä ja SDP:llä on Tampereella vasemmistolaisittain orientoituneita suuria äänimääriä kerääviä ehdokkaita.

Vaalimenestyksen kannalta vanhoja vahvoja alueita ei pidä silti unohtaa eikä peli ole niissäkään menetetty. Ehdokkaiden rooli on hyvin keskeinen: Pyhäjärvi oli paikallisen ehdokkaan ansiosta vasemmistoliiton vahvin kunta 2019 vaaleissa vaikka kymmenen vuotta aikaisemmin kannatus ei Pyhäjärvellä ollut kuin hyvää keskimääräistä tasoa.

Vasemmistoliitolla on hyvät edellytykset lisääntyvään kannatukseen, sillä äänestäjien mielikuva vasemmistoliitosta on parantunut. Vasemmistoliittoa sanoo voivansa äänestää jopa 30% äänestäjistä, kun vielä 15 vuotta sitten vasemmistoliitolla oli vain hyvin vähän kannatuspotentiaalia oman kannattajakunnan ulkopuolella.

Käsitykset vasemmistoliitosta ovat parantuneet erityisesti siinä, että kannattajat pitävät puoluetta aikaisempaa useammin tehokkaana ja aikaansaavana, katsovat sen ajavan koko maan kannalta tärkeitä asioita ja ovat sitä mieltä, että vasemmistoliitto kertoo rehellisesti, mitä se tavoittelee.

Vasemmistoliitto on omien kannattajien mielestä paras tai toiseksi paras puolue myös siinä, että sillä on vetovoimaiset johtajat, se on ihmiskeskeinen ja sillä on selkeä profiili ja linja.

Kirjoittaja on Vasemmistofoorumin toiminnanjohtaja.