Jarno Mela

Kysymykset

1. Miksi juuri sinä olisit hyvä puolueen varapuheenjohtajaksi?
2. Mitä tekisit, jotta myös varapuheenjohtajat näkyvät nykyistä paremmin?
3. Mikä politiikan sisältökysymys on sinulle tärkein?
4. Miten vasemmistoliittoa tulisi kehittää?
5. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla muuten on?

Vasemmistoliiton kaikki varapuheenjohtajat vaihtuvat puoluekokouksessa runsaan viikon kuluttua. Tällä hetkellä kolmea varapuheenjohtajan pestiä hakee kuusi henkilöä. Näin he vastasivat Kansan Uutisten kysymyksiin.

Jouni Jussinniemi, 37

Pääluottamusmies-työsuojeluvaltuutettu Pyhäjärveltä
Perheeseen kuuluvat vaimo ja viisi lasta
Harrastaa voimannostoa, painia, lasten painivalmennusta, kalastusta, ay-toimintaa ja politiikkaa
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen
Kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, jolla on useita kunnallisia ja muita luottamustoimia
Teollisuusliiton liittovaltuuston jäsen ja SAK:n edustajiston varajäsen. Toiminut työehtosopimusneuvottelijana.

Asko-Matti Koskelainen

1. Pystyisin tuomaan puolueeseen vahvaa työväen ja työelämän näkemystä. Haluan, että meillä on edelleen vahvaa teollisuutta, mutta sen pitää olla ympäristöystävällistä.

Ykkösasiani olisi kehittää järjestöpohjaa ja -rakennetta. Perinteisesti vahvoja vasemmistoalueita on maakunnissa hiljaa hiipunut. Niitä pitää nostaa takaisin toimintaan.

2. Varapuheenjohtajien täytyy kiertää maakunnissa, tapahtumissa, tehtaissa, sairaaloissa, ylipäätään olla kuulemassa, mitä asiaa ihmisillä on.

ILMOITUS

3. Työelämäkysymykset, kuten paikallinen sopiminen ja työehtoshoppailu. Esimerkiksi paikallisessa sopimisessa työnantaja on viime vuodet kovasti vaatinut työelämään joustamista. Sitä en tiedä, miten se palvelee työntekijää.

Paikallista sopimista pitää kehittää niin, että työntekijällä on siinä aito neuvotteluasema. Jo nyt työehtosopimuksista löytyy kymmenittäin asioita, joita voidaan sopia paikallisesti. Työnantaja tuntuu haluavan alittaa työehtosopimuksen minimejä muun muassa palkan suhteen.

4. Puolueeseen täytyy mahtua kaikkien, jotka tunnistavat meidän arvomme omikseen, ovat he sitten sairaanhoitajia, kaupan kassoja, hitsareita, kaivosmiehiä, ympäristönsuojelijoita tai metsämiehiä.

Semmoista tilannetta ei saisi syntyä, että jos et ole puhdasoppinen, et ole tarpeeksi hyvä vasemmistolainen. Se on tuhon tie kannatuksen ja ihmisten kannalta. On monta tapaa olla vasemmistolainen.

Vasemmistoliiton pitää olla Suomen oikeudenmukaisin, yhdenvertaisin ja tasa-arvoisin puolue.

5. Minulla on kova sydämen palo vaikuttamiseen ja vaikea hyväksyä vääryyttä yhteiskunnassa. Haluan vaikuttaa siellä, missä pystyn pitämään ihmisten puolta.

Tavoitteena on tehdä yhä enemmän politiikkaa, ja olen ehdolla niin eduskunta- kuin kuntavaaleissa.

Joona Mielonen, 33

Kotkalainen elokuvatyöntekijä ja apulaisohjaaja
Perheessä avopuoliso, tämän 12-vuotias poika ja kaksi mäyräkoiraa
Harrastaa jalkapallon kannattamista.
Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen, ulko -ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Kotkan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Teatteri -ja Mediatyöntekijät ry:n varapuheenjohtaja ja tes-neuvottelija.

1. Olen toiminut puolueessa aktiivisesti noin kymmenen vuotta ja sen kaikilla tasoilla. Sitä kautta tunnen puolueemme ja sen kentän läpikotaisin. Olen kolme viime vuotta istunut puoluehallituksessa, ja tunnen hyvin puolueorganisaation nykytilan ja miten sitä pitäisi kehittää. En ole kokouksissa kahvia juova pökkelö, vaan uskallan tuoda kantani julki rakentavassa hengessä. Muuttotappiokunnassa asuvana elokuva-alan pätkätyöläisenä uskon myös tuovani kaivattua asiantuntemusta sekä kaupungistumisen että työn murroksen aiheuttamiin haasteisiin.

2. Puheenjohtajiston on sovittava keskenään selkeä työnjako varsinkin nyt, kun puheenjohtaja toimii ministerinä. Varapuheenjohtajiston tulee ottaa haltuun organisaatiota ja suhteiden ylläpitoa keskenään nykyistä enemmän. Yksi voi esimerkiksi keskittyä ay-yhteistyöhön, toinen kentän ja piirien kiertämiseen. Mediaesiintymisessä puheenjohtajisto voi myös jakaa vastuuta yhdessä kansanedustajien kanssa.

3. En halua nostaa mitään asiaa tärkeimmäksi, sillä koen omaavani näkemyksiä yhteiskunnan muuttamiseksi laajasti talouspolitiikasta ulkopolitiikkaan. Vasemmistolaisuus ei ole vain nippu yksittäisiä tavoitteita, vaan kokonaisnäkemystä siitä, millainen ideaali yhteiskunta on. Demokratiaan ja yhteiskunnan avoimuuteen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin korostuneet poliittisessa toiminnassani.

4. Jäsendemokratiaan on edelleen satsattava. Suoria vaikutusmahdollisuuksia kuten jäsenäänestyksiä on lisättävä, mutta puolueen perusrakenteita ei tule unohtaa. Puoluevaltuustolle on palautettava valta sisältöihin ja kentän ääntä kuultava paremmin muun muassa asiakirjoja laadittaessa.

5. Keskityn loppuvuodesta käynnistyviin elokuva-alan työehtosopimusneuvotteluihin, joista odotan tiukkoja. Lähden edustamaan puoluetta YK:n yleiskokoukseen poliittisen delegaation edustajana.

Minna Minkkinen, 35

Tamperelainen sosionomi ja lähihoitaja, joka on tällä hetkellä keikkatöissä Tampereen kaupungilla lastensuojelussa
Perheessä puoliso, koira sekä kaksi kissaa
Harrastaa kuntapolitiikkaa, järjestötoimintaa, tapahtumien järjestämistä, retkeilyä ja äänikirjojen kuuntelua
Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Pirkanmaan Setan hallituksen puheenjohtaja, JHL:n jäsen

Tommi Taipalus

1. Minulla on vahva sosiaali- ja terveysalan osaaminen, jonka haluan tuoda puolueen käyttöön. Haluan nostaa kuntapolitiikan arvostusta ja näkyvyyttä puolueessamme sekä tukea kuntapolitiikkaa tekevien jäsentemme työtä. Haluan tehdä vasemmistoliitosta koko Suomessa voittavan puolueen.

2. Olen sitoutunut varapuheenjohtajan työhön ja valmis käyttämään viikonloppujani kiertämiseen ympäri Suomea. En halua kiertää vain piirikokouksia vaan käydä samalla myös tapaamassa ihmisiä esimerkiksi työpaikoilla. Varapuheenjohtajien työnjako sisältökysymyksissä mahdollistaisi erottautumisen muista ja helpottaisi näkyvyyden saamista valtakunnallisessa ja paikallisessa mediassa.

3. Sosiaali- ja terveysalan kysymykset eriarvoistumisesta palveluiden saatavuuteen, mutta myös ihmisoikeudet, päihdepolitiikka sekä liikunta- ja urheilupolitiikka.

4. Meidän pitää olla vähintään kymmenen prosentin puolue. Voitamme vaalit, kun teemme suunnitelmat ajoissa, toteutamme ne hyvin sekä arvioimme ja kehitämme vaalien jälkeen.

Kuntapolitiikan arvostusta on nostettava.

Tarvitsemme strategian, jolla tavoitteitamme viedään läpi kunta-, eduskunta- ja EU-tasolla.

Puoluehallitus raportoi edistymisestä puoluevaltuustolle ja -kokoukselle.

Toiminnassa ja viestinnässä on korostettava moniäänisyyttä.

Tarvitsemme enemmän valtakunnallisia tapaamisia, kuten kunta- ja ay-foorumit.

5. Haaveilen hyvinvoivasta ilmastosta ja ihmisistä, kirjan kirjoittamisesta, Lapin-vaelluksesta ja rauhasta.

Janne Nieminen, 51

Forssalainen elintarviketyöläinen
Avoliitossa
Harrastaa moottoripyöräilyä, lenkkeilyä, punttisalia ja koiranäyttelyitä
Forssan kaupunginvaltuutettu ja kaupungin hallituksen jäsen, puoluehallituksen jäsen, SEL:n valtuuston varapuheenjohtaja, Forssan seudun SAK:n paikallisjärjestön puheenjohtaja ja SAK:n edustajiston jäsen.

Jussi Joentausta

1. Minulla on kahden kauden kokemus puoluehallituksesta. Lisäksi minulla on vahva kosketuspinta ammattiyhdistysliikkeen eri tasoilla niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti useiden ammattiliittojen toimijoihin ja päätöksentekijöihin. Haluan kehittää yhteistyötä ammattiliittojen vasemmistoryhmien kanssa. Olen helposti lähestyttävä ja valmis antamaan kasvot vasemmistoliitolle varapuheenjohtajana ympäri Suomea liikkuessani.

2. Nyt, kun puolueen puheenjohtaja toimii ministerinä, on selvää, että varapuheenjohtajien roolit korostuvat. Varapuheenjohtajien omien vahvuuksien esiintuominen eri politiikan sisältökysymyksissä on entistä tärkeämpää. Puolueen sisäisessä tiedotuksessa tulee antaa tilaa kaikille varapuheenjohtajille. Tulen tuomaan aktiivisesti vasemmistoliiton poliittista linjaa sekä puolueen puoluekokouksessa käsiteltävää tavoiteohjelmaa tunnetuksi julkisuudessa käyttäen hyödyksi eri tiedotuskanavia.

3. Työelämä- ja toimeentulopolitiikka ovat ay-toiminnan kautta lähellä sydäntäni. Minulle on syntynyt niistä vahva kokemus. Mielestäni tulevaisuuden maatalouspolitiikka ja ruuantuottamiseen liittyvät päätökset linjaavat toimia ilmastonmuutoksen kysymyksiin.

4. Viestintää tulisi lisätä piirien ja puoluejohdon välillä. Isoissa kysymyksissä tulee kuunnella entistä paremmin kentän mielipidettä, esimerkiksi järjestämällä neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä. Puoluevaltuuston kokoukset pitää muuttaa kaksipäiväisiksi. Enemmän päätöksentekoa kokouksissa.

Meidän pitää tehdä puolueestamme paremmin näkyvä valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti, mikä tarkoittaa aktiivista jäsenhankintaa ja uusien toimijoiden saamista toimintaan mukaan.

Puolueemme tulee olla helposti lähestyttävä ja avoin, ilman leimautumista yhden asian puolueeksi. Haluan, että vasemmistoliitto on kuin iso perhe, johon on helppo tulla jäseneksi ja tuntea itsensä merkitykselliseksi. Nämä voivat olla askelmerkkejä nostaessamme puolueemme kannatusta yli kymmeneen prosenttiin.

5. Seuraaviin kuntavaaleihin valmistautumisen lisäksi vahvistan osaamistani suorittamalla elintarvikealan ammattitutkinnon. Olen myös käytettävissä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Pidän yllä fyysistä ja henkistä hyvinvointia liikkumalla paljon luonnossa.

Janne Parkkila, 33

Kuopiolainen yrittäjä
Perheessä vaimo
Harrastaa uintia, punttisalia ja lenkkeilyä
Vasemmistoliitossa Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja, IT-poliittisen työryhmän jäsen ja puoluevaltuuston varajäsen.

Savo-Karjalan vasemmisto

1. Olen helposti lähestyttävä, uusia ratkaisuja etsivä ja teen töitä positiivisella asenteella. En pelkää erehtyä, ja uskallan kokeilla vaihtoehtoisia tapoja toimia. Oma taustani yrittäjänä ei ole se perinteisin kuva vasemmistolaisuudesta. Koen, että vasemmistoliitto on monenlaisten ihmisten liike, ja haluankin antaa kasvot tälle moninaiselle vasemmistolaisuudelle.

2. Varapuheenjohtajien tulee sopia selkeät roolit, jotta he voivat paremmin keskittyä osallistumaan ja kehittämään puolueen toimintaa omalla toimialueellaan. Pitäisin enemmän yhteyttä eri alueiden toimijoihin tietotekniikkaa hyödyntäen, esimerkiksi osallistumalla piirien kokouksiin videoyhteyden avulla.

3. Koulutuspolitiikka eli kuinka parannamme suomalaisten osaamista, jotta meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus opiskeluun varallisuudesta riippumatta. Työelämän muuttuessa jatkuva koulutus on oltava saatavilla myös aikuisiällä.

4. Alueiden toiminta kaipaa kehittämistä. Miten rakennamme houkuttelevan toimintakulttuuriin, josta löydämme uusia tulevaisuuden tekijöitä, ja miten huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta? Tarvitsemme hyviä toimintamalleja. Lisäksi meidän on löydettävä keinoja nostaa näkyville eri alueiden toimijoita ja siten luotava laajempi tunnettujen politiikan kasvojen kirjo.

5. Puolueessa haluan olla mukana tuomassa uusia tekijöitä poliittiseen toimintaan sekä kehittää alueellista toimintaa. Liikunnan saralla suunnittelen ikämiesten uinnin maailmanmestaruuskisoihin osallistumista kesällä 2021.

Jussi Saramo, 40

Vantaalainen toiminnanjohtaja
Perheessä avopuoliso ja kaksi pientä lasta
Harrastaa kuntapolitiikkaa, salibandyerotuomarointia ja sulkapalloa. Kaksi viimeistä jäänyt tauolle kansanedustajaksi tulon jälkeen.
Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan, sen verojaoston, kunta- ja terveysjaoston ja hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen, talousvaliokunnan varajäsen
Vantaan kaupunginvaltuutettu, Vantti Oy:n hallituksen jäsen, Patrian neuvottelukunnan puheenjohtaja

Paula Virta

1. Kansanedustajana pystyn tukemaan Li Anderssonia ministerin arjessa. Tunnen hyvin puolueen linjat ja aktiiveja ympäri maata, koska olin 2009–2016 puolueen poliittisena sihteerinä ja välissä puolue-elimistä vastaavana erityisavustajana.

Monet muutkin tehtävät ovat kerryttäneet puolueen johtamisessa vaadittavaa osaamista. Olen esimerkiksi toiminut Porvoon ja Vantaan kaupunginvaltuustoissa, puoluevaltuustossa, Vasemmistonuorten puheenjohtajana ja europarlamentaarikon avustajana.

2. Olennaista on olla aktiivinen, selkeä ja aloitteellinen. Olen jo jonkin verran päässyt valtamediassa tuomaan vasemmistoliiton näkemyksiä esiin kansanedustajana, mutta varapuheenjohtajana se onnistuisi nykyistä helpommin. Politiikan julkisuus keskittyy nykyään pääosin varsinaisiin puheenjohtajiin ja ministereihin, jonka takia on hyvä yhdistää ensimmäisen varapuheenjohtajan ja kansanedustajan rooli.

3. Vierastan ajattelua, jossa yksi teema olisi muita tärkeämpi eikä samaan aikaan voisi ajaa täysillä montaa asiaa. Kuntapolitiikassa olen kamppaillut erityisesti parempien sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta, mutta eniten minulla on annettavaa talous- ja veropolitiikassa. Sitä tukee myös tehtäväni valtiovarainvaliokunnan vasemmiston ryhmävastaavana ja verojaoston jäsenenä.

4. Vasemmistoliitto on puolueista eniten uudistunut tällä vuosituhannella. Kehittäminen on nähtävä jatkuvana työnä, ei yksittäisinä projekteina. Nyt, kun puolueella ja hallitus- ja eduskuntaryhmällä on kaikilla aiempaa paremmat resurssit, on panostettava sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Meiltä kansanedustajilta odotan retoriikan haltuunottoa – kokoomus on tehnyt paljon töitä määrittääkseen politiikan kieltä, ja liian usein myös me käytämme heidän arvottuneita ilmaisujaan.

5. Poliittisessa työssä, palkattuna järjestöjohtajana ja luottamustoimissani yhdistysten ja yhtiöiden hallituksissa haluan aina ensin hahmottaa pitkän ajan tulevaisuuden suunnitelmat. Luonteeltani omassa elämässäni olen aina elänyt enemmän hetkessä ja pyrkinyt hoitamaan sen hetkiset tehtävät niin hyvin kuin mahdollista. Lähivuosien ajan haluan keskittyä täysillä sekä tehtäviini eduskuntaryhmässä, kahden pienen lapsen perheessä ja toivottavasti myös puoluejohdossa.

Kysymykset

1. Miksi juuri sinä olisit hyvä puolueen varapuheenjohtajaksi?
2. Mitä tekisit, jotta myös varapuheenjohtajat näkyvät nykyistä paremmin?
3. Mikä politiikan sisältökysymys on sinulle tärkein?
4. Miten vasemmistoliittoa tulisi kehittää?
5. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla muuten on?

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!