Antti Yrjönen

Joonas Leppänen haluaa jatkaa vasemmistoliiton puoluesihteerinä. Hänet haastaa puoluetoimiston työntekijä Mikko Koikkalainen.

Antti Yrjönen

Joonas Leppänen

Miksi juuri Sinut pitäisi valita puoluesihteeriksi?

Haluan viedä puolueen uudistustyön loppuun: saada sisäisen viestinnän toimimaan, parantaa jäsendemokratiaa ja varmistaa, että voitamme kuntavaalit. Olen oikea valinta puoluesihteeriksi, jos tämän kauden uudistukset ovat tuntuneet hyvältä suunnalta ja haluat, että vasemmistoliitto kehittyy entistä vaikuttavammaksi toimijaksi koko maassa. Esihenkilönä haluan työskennellä erityisesti sen eteen, että koko puolueen työntekijät ja aktiivit inspiroituvat työstään ja saavat ansaitsemansa kiitoksen.

Minkälaisena näet puoluesihteerin roolin puolueessa?

Puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja vapaaehtoisorganisaatiota. Luotan työntekijöiden ja aktiivien osaamiseen, joten minulle tärkeintä johtamisessa onkin ollut työn monipuolinen tukeminen.

Rooliin kuuluu myös strateginen johtajuus ja vastuu yhteiskuntasuhteista sekä siitä, että myös lähijärjestöt etenevät kohti yhteisiä tavoitteita. Kuluvalla kaudella olen myös kiertänyt kentällä yli 50 viikonloppua, kuunnellut ideoita ja saanut ihmisiltä valtavasti apua ja inspiraatiota.

ILMOITUS

Millainen suhde Sinulla on vasemmistoliiton jäsenistöön?

Jäsendemokratian kehittäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteitani, sillä tiedän, että vasemmistoliiton jäsenet suhtautuvat puolueen toimintaan kunnianhimoisesti ja juuri jäsenistöllä on valtava määrä ideoita puolueen kehittämiseksi. Haluan, että meillä säilyy tasavertaisuuden periaate kaikessa yhteistyössä.

Puolueessa on olennaista kehittää rakenteita siihen suuntaan, että myös ruohonjuuritason toiminta on omaehtoista, vaikuttavaa ja palkitsevaa. Ilman jäsenistöä emme ole mitään.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat puolueelle tulevalla puoluekokouskaudella?

Ensi kauden keskeisin tehtävä on varmistaa paitsi vasemmistoliiton kuntavaalivoitto myös vaalien ehdokasmäärän kasvu.

Kuluvalla kaudella pääsimme taas vaalivoittojen makuun, uudistimme puolueen viestinnän ja paransimme jäsendemokratiaa. Ensi kaudella tätä kunnianhimoista työtä on jatkettava.

Kentälle on varmistettava riittävät resurssit ja sisäinen viestintä on saatava kuntoon. Haluan, että jäsendemokratia, esimerkiksi jäsenäänestykset, otetaan pysyväksi osaksi toimintaa.

Puoluesihteerin yksi tehtävistä on johtaa puoluetoimistoa. Millainen esihenkilö olet?

Johtajana haluan tukea asiantuntijatyötä ja luottaa työntekijöihini. Siksi teimme suuren organisaatiouudistuksen, myös puolueen johtosääntö on aloitteeni. Vastuu työn sisällöistä siirrettiin asiantuntijoille ja minun tehtäväni mikromanageroinnin sijaan on pitää huoli siitä, että työ tukee puolueen strategisia tavoitteita.

Meillä ihmiset tekevät intohimoisesti töitä itselle tärkeiden asioiden puolesta, jolloin on suuri riski loppuun palamiseen.

Esihenkilönä haluan myös varmistaa, että työ on palkitsevaa, mutta ei liian kuormittavaa.

Miten turvaisit sen, että kaikilla alueilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet toimintaan?

Piirien puheenjohtajien yhteisseminaarissa viesti oli selkeä ja me kuulimme sen: olennaisinta on alueiden työntekijäresurssit. Puoluehallitus tarttui toimeen ja tavoite on, että sekä kunta-, että eduskuntavaaleissa jokaisessa vaalipiirissä on oma työntekijä.

Tällä hetkellä tuhlaamme liikaa tärkeitä työtunteja ja arvokasta aktiivien aikaa byrokratiaan ja odotteluun.

Haluan varmistaa, että viestit kulkevat ja käytännön työ on sujuvaa, jotta alueilla saadaan kaikki resurssit tehokkaasti käyttöön.

Mikä tai mitkä ovat vastaehdokkaasi parhaat puolet?

Mikko on analyyttinen ja harkitseva henkilö. Hän on perehtynyt ansiokkaasti puolueen jäsen- ja kannattajakuntaan. Mikko on myös ystävällinen ja mukava kollega.

Antti Yrjönen

Mikko Koikkalainen

Miksi juuri Sinut pitäisi valita puoluesihteeriksi?

Minussa yhdistyy koulutukseni ja kokemukseni puolesta hallintotyön osaaja ja analyyttinen strategikko. Kykenen valmistelemaan päätöksiä, kampanja- ja toimintasuunnitelmia niin, että puolueen päättäjät voivat tehdä päätöksensä hyvän valmistelun pohjalta saaden riittävästi aikaa. Haluan myös osallistaa jäsenistön ja aktiivit päätöksenteon valmisteluun. Tunnen erittäin hyvin jäsenistömme, kannattajakuntamme ja äänestämistämme harkitsevan väestön.

Minkälaisena näet puoluesihteerin roolin puolueessa?

Puoluesihteerin rooli on muuttunut vähemmän poliittiseksi linjaajaksi ja enemmän organisaation järjestöjohtajaksi. Puoluesihteeri pitää huolta organisaatiosta ja sen kehittämisestä sekä johtaa puoluetoimistoa ja toimii henkilöstön esimiehenä. Lisäksi hän toimii kampanjapäällikkönä ja suunnittelee johdon ja henkilöstön kanssa kampanjasuunnitelmat.

Näiden lisäksi hän vastaa suurimpien päätösten valmistelusta, kuten poliittisten asiakirjojen valmistelusta aktiiveja kuunnellen. Tällaisia ovat tulevalla kaudella mm. kuntavaalien kampanjasuunnitelma sekä mahdollisesti strategian ja periaateohjelman valmistelu.

Millainen suhde Sinulla on vasemmistoliiton jäsenistöön?

Olen kiertänyt paikallistasoa aktiivisesti, tapaan sekä pidän yhteyttä koko ajan toimijoihimme. Tämän lisäksi tutkin ja perehdyn koko ajan kaikkeen saatavilla olevaan tietoon puolueiden jäsenistä ja kannattajista. Yhdistän tämän oman kokemuksen, tutkitun tiedon ja aktiivisen yhteydenpidon jäsenistöön sekä olen aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Tältä pohjalta tunnen jäsenistömme sekä kannattajiemme huolet ja tarpeet erittäin hyvin. Jäsenistömme on muuttunut tällä vuosikymmenellä voimakkaasti.

Aktiivinen kontakti jäsenistöön on välttämätöntä, jotta ymmärtää tämän muutoksen.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat puolueelle tulevalla puoluekokouskaudella?

1. Kuntavaalikampanjan suunnittelu ja toteutus niin, että saamme kuntavaalivoiton. Aikatauluttaminen kampanjassa on tärkeää.

2. Selkeän strategian valmistelu, toimeenpano ja jalkautus.

3. Uuden periaateohjelman valmistelu.

Toiminnan on tuettava sitä, että jäsenmäärämme kasvaa, uudet jäsenet pääsevät mukaan toimintaan, ja kannatus nousee yli 10 %. Kaikki on toteutettava niin, että jäsenistö voi osallistua valmisteluun ja päätöksentekoon nykyistä paremmin.

Puoluesihteerin yksi tehtävistä on johtaa puoluetoimistoa. Millainen esihenkilö olet?

Suunnitelmallinen, kuunteleva, muita sitouttava ja yhdessä tekevä. Katson erittäin tärkeäksi sen, että työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan ja sitä seurataan koko ajan. Tätä voi tehdä niin itse kysyen ihmisten jaksamisesta ja myös hyödyntäen ulkopuolista apua ja mm. työhyvinvointikyselyitä.

Saamani palautteen mukaan olen auttavainen ja muita tukeva. Pidän tärkeänä tiedonkulusta huolehtimista niin työntekijöiden välillä kuin puoluejohdon ja työntekijöiden välillä.

Miten turvaisit sen, että kaikilla alueilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet toimintaan?

Palkkaamalla vaalien alla kaikkiin vaalipiireihin vaalityöntekijät. Keskittymällä erityisesti jäsenhankintaan ja uusien jäsenten mukaan saamiseen niissä piireissä, joissa jäseniä on vähemmän.

Jäsenistö keskittyy yhä enemmän pääkaupunkiseudulle, Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Erityinen huomio on kiinnitettävä piireihin, joissa uusia jäseniä liittyy puolueeseen vähemmän. Ilman jäseniä ei ole toimintaa. Näiden heikommassa asemassa olevien piirien taloudesta on myös pidettävä huolta.

Mikä tai mitkä ovat vastaehdokkaasi parhaat puolet?

Joonaksen vahvuuksia ovat rauhallisuus, maltti ja ystävällisyys.