Lehtikuva/Petra Piitulainen

Edellinen hallitus suurensi ryhmäkokoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt varhaiskasvatusasetuksen muutosehdotuksen lausuntokierrokselle. Päiväkodin henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua muutetaan siten, että päiväkodissa olisi seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Nykyisin lapsia saa olla kahdeksan. Suhdeluvun pienennys koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Edellinen hallitus suurensi varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa vuonna 2016. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen pienentäminen toteuttaa Rinteen hallituksen ohjelmaa.

– Laadukas varhaiskasvatus luo perustan lapsen oppimiselle ja riittävän pieni ryhmäkoko on keskeinen varhaiskasvatuksen laatua parantava tekijä. Tutkimusten mukaan kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Myös turvallisuuden arvioidaan paranevan, sillä kasvattajilla on paremmat edellytykset valvoa pienempiä lapsiryhmiä.

Lausuntokierros päättyy 10.12. ja asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020 samaan aikaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisen kanssa.

Ehdotetun muutoksen takia vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuuksiin lisätään 6,7 miljoonaa euroa. Vuodesta 2021 alkaen valtionosuuksiin lisättäisiin 16 miljoonaa euroa vuosittain. Koska kyseessä on kunnille laajeneva tehtävä, valtionosuus kattaa kustannuksista 100 prosenttia.