Lehtikuva/Mikko Stig

Työllistymisastetta yritetään nostaa kunnan ja valtion yhteistyöllä.

Uudet työllisyyden kuntakokeilut voivat säästää kunnilta niin sanottuja Kela-sakkoja eli työttömyystuen korvausvastuuta. Säästöt syntyvät työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden mukaan siitä, että kuntakokeilun monialaiset palvelut työttömille katkaisevat työttömyyden tehokkaasti.

Kunnat ja kaupungit joutuvat maksamaan sakkoa eli osallistumaan työttömyyden kustannuksiin 50 prosentilla, jos henkilön työttömyys on kestänyt yli 300 päivää. Jos työttömyys kestää yli 1 000 päivää, korvausosuus nousee 75 prosenttiin. Korvausmaksujen on ajateltu kannustavan kuntia vähentämään työttömyyttä. Silti esimerkiksi Helsinki maksoi korvausosuutta 62 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Uuden työttömyyden kuntakokeilun tarkoituksena on saada aikaan myös yhtenäisiä ja kustannustehokkaita käytäntöjä työttömyyden vähentämiseksi.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistetään keväällä 2020. Kokeilu on osa pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen tavoitetta nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Kunnat tai useampi kunta yhdessä voivat hakea kokeiluun vielä marraskuun 19. päivään saakka.

ILMOITUS

Kokeilua luotsaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Kunnille pääsy asiakasrekisteriin

Niin sanottu kokeilulaki antaisi kunnille mahdollisuuden päästä valtion hallinnoimien TE-toimistojen asiakastietojärjestelmään. Tähän saakka kunnat eivät ole saaneet tietoja alueensa työnhakijoista, sillä lainsäädäntö turvaa asiakkaiden yksityisyyden. Kunnilla ei ole ollut sellaisia lakisääteisiä tehtäviä, jotka olisivat antaneet niille oikeuden päästä rekisteriin käsiksi. Asiakastietojen perusteella kunta voisi järjestää paremmin ja oikea-aikaisesti palvelut työttömille.

Kaikki kunnat eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti ole virkeitä yrittäjäkuntia, eivätkä pysty tarjoamaan työtä. Virkamiehet toivovat, että kuntakokeilun kuntakumppanuudet tai kuntien lyöttäytyminen yksiin lähikaupungin kanssa voisivat edesauttaa työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamista.

Tehokkuutta palveluihin

Työllisyyden kuntakokeilun rahoituksesta vastaavat kunnat ja valtio yhdessä. Lisärahaa kuntakokeiluun ei valtion budjetissa ole kuitenkaan osoitettu, vaan nykyiset henkilöstö- ja sekä rahalliset voimavarat on tarkoitus kohdentaa tehokkaammin.

TE-asiantuntijoiden virat säilyvät valtiolla, mutta työntekijät siirtyvät kuntakokeilun ajaksi kuntiin.

TEM:n mukaan kunnilta odotetaan kokeiluun rahallista panosta, jolla ne voisivat tarjota työttömille kuntalaisilleen palveluita etupainotteisesti. Näin työttömyys saataisiin poikki mahdollisimman nopeasti.