Jussi Joentausta

JHL vaatii Raumaa perumaan ulkoistamiset.

Rauman ruoka- ja puhtauspalveluissa työskentelevät JHL:n jäsenet ovat lakossa perjantaina 1. marraskuuta.

Rauma aikoo ulkoistaa osan ruoka- ja puhtauspalveluistaan. UIkoistaminen heikentää työehtoja ja johtaa todennäköisesti irtisanomisiin.Työntekijät ovat huolissaan ulkoistamisen vaikutuksista arkeensa. Työnantajan vaihtumisen myötä palkka laskisi ja muut työsuhteen ehdot huononisivat.

Rauman kaupunki aikoo ulkoistaa sosiaali- ja terveystoimialan ruoka- ja puhtauspalvelut vuoden 2021 alusta lukien, mikä tarkoittaa työehtosopimuksen vaihtumista ja työehtojen heikkenemistä runsaalta sadalta pienipalkkaiselta laitoshuoltajalta ja ruokapalvelutyöntekijältä.

Alun perin suunnitelmissa oli kaupungin koko ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistaminen. Se olisi merkinnyt noin 300 työntekijän siirtymistä liikkeenluovutuksella toiselle työnantajalle ja todennäköisesti huonompien työehtojen piiriin.

Kaupunginvaltuusto sinetöi asian

Vakaa ja vahva Rauma -ohjausryhmä ehdotti 24. lokakuuta, että koulujen ja päiväkotien ruoka- ja puhtauspalvelut säilyisivät kaupungin omana työnä ja vain sote-toimialan palvelut ulkoistettaisiin.

ILMOITUS

JHL ei tyydy tähän, vaan vaatii Raumaa peruuttamaan ulkoistamissuunnitelmansa kokonaan.

– On kestämätöntä, että samaa työtä aiotaan tehdä sekä omana että ulkoistettuna. Silloin luodaan kahden kerroksen väkeä, eikä se ole omiaan lisäämään kenenkään työmotivaatiota, sanoo pääluottamusmies Marjo Justén.

Seuraavaksi asian käsittelee Rauman kaupunginhallitus 5. marraskuuta ja lopullisesti asian sinetöi kaupunginvaltuusto 11. marraskuuta.