Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Ilman kunnianhimoisia toimia hallitusta ei olisi edes muodostettu.”

”Ellei hallitus olisi sitoutunut yhdessä tekemään kunnianhimoisia toimia päästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi, ei hallitusta olisi ylipäätään muodostettu”, toteaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kolumnissaan tämän viikon Kansan Uutisten painetussa lehdessä.

Andersson rauhoittelee niitä, joiden mielestä hallitus etenee ilmastopolitiikassa liian hitaasti: ”Hallituksen ilmastotyö on lähdössä toden teolla vauhtiin.”

Tavoite on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Anderssonin mukaan se tarkoittaa käytännössä, että Suomen päästöjen pitää silloin olla kutakuinkin yhtä suuret kuin hiilinielut. Hiilidioksidipäästöjä on alennettava 35 megatonnia nykyisestä tasosta.

”Noin kaksi kolmasosaa päästökuilusta on mahdollista kuroa umpeen jo tehtyjen linjausten kunnianhimoisella toimeenpanolla. Noin kolmasosa päästökuilusta kaipaa edelleen niin suunnitelmia kuin toimeenpanoa. Siksi hallitus on nyt linjannut valmistelevansa lisätoimenpiteitä ja on järjestämässä kaikkien hallituspuolueiden ilmastokokouksen tammikuussa.”

Andersson pitää tervetulleena, että jotkut kokoomuslaiset ovat oppositioon siirryttyään keskittyneet kirittämään hallitusta ilmastotoimissa. Ilmastopolitiikan kirittäjiä tarvitaan.

”Samalla on syytä huomioida, että vaikka asioiden valmistelu turhauttaisi ja ärsyttäisi, vie se silti oman aikansa”, hän muistuttaa.

Lue kolumni digilehdestä

Li Andersson: Hallituksen ilmastotyö on vasta alkanut