Lehtikuva/Roni Rekomaa

Terveydenhuollon kivijalka uhkaa sortua. Liiton mielestä ensimmäiseksi tarvitaan nopea pääsy hoitoon luottamuksen palauttamiseksi.

Lääkäriliiton mukaan terveyskeskukset ovat historiansa pahimmassa kriisissä. Järjestö julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa siitä, kuinka terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka saadaan kuntoon.

Peruspalveluiden kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä on pidetty virallisina tavoitteina parikymmentä vuotta. Kehitys on kuitenkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan.

– Toimiva perusterveydenhuolto on välttämätön osa oikeudenmukaista ja kustannusvaikuttavaa terveydenhuoltojärjestelmää. Nyt tarvitaan terveyskeskusten kunnianpalautusta ja yhteistä tahtotilaa sen toteuttamiseen, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.

Hän sanoo, että yksittäisten temppujen aika on ohi, koska ongelma on päässyt liian pitkälle.

Lääkärit siirtyvät erikoissairaanhoitoon

Lääkäriliiton mukaan kriisi on syntynyt, koska terveyskeskuksiin on siirretty uusia tehtäviä, mutta sinne ei ole palkattu lisää lääkäreitä. Terveyskeskusten kokenein lääkärikunta äänestää jaloillaan. Tilalle tulee yhä useammin lyhytaikaisia sijaisia.

ILMOITUS

Luvut puhuvat puolestaan. Terveyskeskuksissa työskentelevien lääkärien määrä kasvoi vuosina 1996–2016 vain 18 prosenttia. Samana aikana työikäisten lääkärien määrä on kasvanut 37 prosenttia. Vajaan 5 000 työikäisen lääkärin lisäyksestä vain 12 prosenttia on ohjautunut terveyskeskuksiin ja 37 prosenttia erikoissairaanhoitoon.

Liiton mukaan yritykset korjata tilannetta ovat vain pahentaneet tilannetta. Sen sijaan että olisi parannettu lääkäreiden mahdollisuuksia hoitaa potilaita, potilaiden hoitoa on pyritty siirtämään pois lääkäreiltä. Tilanne ei tyydytä potilaita eikä lääkäreitä.

Lääkäriliiton linjauksen mukaan ensimmäiseksi tulee turvata nopea pääsy terveyskeskukseen hoitotakuulla. Näin palautetaan kansalaisten luottamus terveyskeskuksiin.

– Hoidontarpeen arviosta ei saa tulla uutta estettä lääkärille pääsyyn, Saarni huomauttaa.

Rinteen hallitus lupaakin seitsemän päivän hoitotakuuta.

– Hoitotakuuta tiukennetaan ja jatkossa ihminen pääsee viikossa tarvitsemaansa hoitoon, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi esitellessään hallituksen sote-suunnitelmia kaksi viikkoa sitten.

Hoitotakuun toteuttamiseksi tarvitaan Lääkäriliiton mukaan noin tuhat yleislääkäriä lisää julkisesti rahoitettuun perusterveydenhuoltoon.

Hoidon jatkuvuus turvattava

Sote-uudistus tulee Lääkäriliiton mielestä vaiheistaa niin, että perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja niihin tiiviisti liittyvät sosiaalipalvelut yhdistetään mahdollisimman nopeasti.

Hallituksen visiona on matalan kynnyksen talo, jonka ovesta sisään menemällä pääsee lääkärille tai muun alan ammattilaiselle ja tulee myöskin hoidetuksi, Krista Kiuru on sanonut.

Lääkäriliiton mukaan sote-keskusten kehittämisohjelman ja virkaehtosopimusneuvottelujen keskeiseksi tavoitteeksi on otettava pitkien potilas-lääkärisuhteiden aikaansaaminen ja tukeminen perusterveydenhuollossa.

Hoidon ja potilas-lääkäri-suhteiden jatkuvuus parantaa Samuli Saarnin mukaan hoidon laatua, potilaiden tyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta.

Miten houkutella lääkäreitä perusterveydenhuoltoon?

Lääkäriliiton mukaan terveyskeskuksissa tarvitaan myös samanaikaista työn sisällön, työmäärän ja ammatillisten kehitysmahdollisuuksien korjaamista. Kokeneita terveyskeskuslääkäreitä on siirtynyt muihin työtehtäviin kohtuuttoman työkuorman vuoksi.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi kaksi viikkoa sitten, että lääkärien houkuttimia terveyskeskuksiin ovat moniammatillisen tiimin tuki ja on mahdollisuus konsultoida erikoistasoa. Lisäksi terveyskeskuksiin yritetään tuoda tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Lääkäriliiton mukaan lääkärin pitää saada keskittyä potilaan hoitoon. Tämä edellyttää riittävän avustavan henkilökunnan palkkaamista.

– Lääkäreiden työstä tulee karsia tehtävät, jotka eivät edellytä lääkärin koulutusta tai ovat tarpeettomia. Väestön ikääntyessä ja työmäärän kasvaessa myös lääkärimäärää tulee kasvattaa, jotta työtaakka pysyy hallittavana, liiton puheenjohtaja sanoo.

Nuorten lääkärien kiinnostumiseen terveyskeskusurasta tarvitaan lisäksi riittävä seniorituki ja tarpeeksi ohjausta.

– Koska koulutettavien määrä terveyskeskuksissa on noussut suureksi, tarvitaan selkeitä kouluttajalääkärin virkoja, Saarni toteaa.