Jarno Mela

Talouskasvun hiipuessa ymmärretään elvytyksen merkitys, kansanedustaja kiitteli hallituksen ensimmäistä budjettia.

Vasemmistoliiton uusmaalainen kansanedustaja Jussi Saramo pitää eduskunnan käsittelyssä olevaa hallituksen ensimmäistä budjettiesitystä osoituksena politiikan suunnanmuutoksesta.

– Suomalaisia kurittaneen edellisen hallituksen leikkauslinjan jälkeen nyt panostetaan tulevaisuuteen ja hyvinvointivaltioon, Saramo tiivisti Lohjan Vasemmiston syyskokouksessa tänään.

Talousarvioesityksen käsittelystä vastaavassa eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vaikuttava Saramo kiittelee hallituksen ensimmäisen budjetin panostuksia lapsiin ja nuoriin, eläkeläisiin sekä sosiaaliturvaan.

Hän pitää positiivisena myös työllisyys- ja talouspolitiikassa näkyvää lähestymistapojen muutosta:

– Tuhoisat koulutusleikkaukset on pysäytetty ja nyt panostetaan osaamiseen sekä lasten ja nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Kaikille lapsille palautetaan tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen ja päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään.

ILMOITUS

– Hallitus tekee ensimmäiset tasokorotukset kansaneläkkeisiin sitten vuoden 2008 ja peruspäivärahaan sitten vuoden 2012. Myös talous- ja työllisyyspolitiikka ovat muutoksessa, kun talouskasvun hiipuessa ymmärretään elvytyksen merkitys, ja työllisyyden lisäämisessä panostetaan kepin sijaan aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja palkkatukijärjestelmään.

Hallitus edistää myös liikennehankkeita. Saramo pitää niin Helsingin ja Turun välistä Tunnin juna -hanketta kuin Itärata-hanketta merkittävinä Uudellemaalle.

– Suuria ratahankkeita tehdään nykyisten yhteyksien nopeuttamiseksi, mutta minusta tärkeämpää on että keskisuuret kaupungit kuten Lohja ja Porvoo saavat junayhteyden. Hankkeet voitaisiin toteuttaa myös osissa ja alkuvaiheessa aloittaa uusmaalaisina lähijunayhteyksinä.