Lehtikuva/Safin Hamed

Turkin hyökkäyksessä on raportoitu 120 siviiliuhrista. 180 000 on joutunut pakenemaan.

Turkin Pohjois-Syyrian kurdialueille tekemän hyökkäyksen humanitaariset seuraukset ovat eduskunnan ihmisoikeusverkoston mielestä huolestuttavat. Syrian Observatory for Human Rights -järjestö arvioi Turkin operaatiosta koituneen ainakin 120 siviiliuhria. YK:n mukaan yli 180 000 ihmistä, mukaan lukien 80 000 lasta, on tähän mennessä paennut Turkin aloittamia sotatoimia.

Sotaa paenneet ovat akuutin humanitaarisen avun tarpeessa, mutta samaan aikaan humanitaariset toimijat ovat joutuneet vetäytymään taisteluiden tieltä.

On äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö vastaa tähän humanitaarisen avun akuuttiin tarpeeseen Pohjois-Syyriassa, vetoaa kansanedustaja Veronika Honkasalon johtama ihmisoikeusverkosto.

Verkoston mukaan hyökkäyksen aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä lisää Turkin piittaamattomuus kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säädöksistä. YK ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat dokumentoineet Turkin syyllistyneen sotarikoksiin, kuten teloituksiin sekä hyökkäyksiin siviilejä ja suojeltuja siviilikohteita vastaan.

Hyökkäykset siviili-infrastruktuuria vastaan ovat aiheuttaneet katkoja peruspalveluiden, kuten sähkön ja veden, saatavuudessa.

ILMOITUS

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan Turkki on toistuvasti pommittanut sairaaloita ja lääkintähenkilökuntaa. Amnesty International toteaa, että Turkin armeija ja sen liittolaiset ovat toteuttaneet asuinalueilla laittomia hyökkäyksiä, jotka ovat tappaneet ja haavoittaneet siviilejä.

Turkin hyökkäys on syventänyt Syyrian ahdinkoa entisestään, ihmisoikeusverkosto toteaa. Miljoonat ihmiset ovat riippuvaisia humanitaarisesta avusta pelkästään maan pohjoisosassa.

Taistelut alueella ovat ainakin toistaiseksi taantuneet, mutta epävarma turvallisuustilanne tekee apujärjestöjen toimintamahdollisuudet erittäin hankaliksi.

Verkosto vaatii takaamaan humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueelle. Turkin ja Syyrian on turvattava kansainvälisten ja paikallisten humanitaaristen järjestöjen mahdollisuudet palata alueelle sekä toimia tehokkaasti, turvallisesti ja ilman esteitä.

EU:n ja Suomen on pyrittävät mahdollisuuksien mukaan toimittamaan humanitaarista apua suoraan sitä tarvitseville Pohjois-Syyriassa. Vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomukset on tutkittava, tuomittava ja niihin syyllistyneet on asetettava vastuuseen, olivat he keitä tahansa, ihmisoikeusverkosto painottaa.