Lehtikuva/Kena Betancur

Keskustelut ympäristöasioista ovat jakautuneet täydellisesti kahtia.

Tavalliset suomalaiset on huolissaan ympäristöhaitoista, eivätkä aiheettomasti. Kannamme huolta metsistä, pelloista, järvistä ja meristä.

Kun aletaan puhua ilmaston vaikutuksista maapallolla, alkavatkin monet vedota, ettemme mahda ilmastolle ja auringolle mitään. Emme mahda auringolle, se on aivan totta, mutta ei anneta epäilijöiden tuhota ajatuksia ja tavoitteita ilmastonsuojelusta Monet mistään mitään välittämättömät ivailijat ovat saaneet vihastuksen kohteekseen nuoren nimeltään Greta.

Greta Thunberg kuohautti koko maailman keskustelemaan maapallon tilasta.

Maa, meret, järvet ja ilma ovat menettäneet elinvoimaansa kiistattomasti. Suomenkin pitää olla mukana keskusteluissa: olemme luoneet maahamme hyvinvointia, mutta silläkin on ollut oma hintansa ympäristön haittatekijöineen.

ILMOITUS

Suomi on omalta osaltaan hoitanut ympäristöön kohdistuvat haittatekijät kohtuulliselle tasolle. Suomi voisi olla kokoaan suurempi ja kehittää laitemarkkinoita ja hyvää teknologiaa teollisuuden päästöjen vähentämiseksi saastuttavimmissa maissa.

Greta oli oikeasti huolissaan nuorten ja uusien sukupolvien tulevaisuudesta maapallolla. Hän vetosi päättäjiin ja rahavallan suuntaan, jotta säilytettäisiin elämän edellyttämä maapallon kestävyys, eikä lisättäisi syntynyttä kestävyysvajetta ahneuden nimissä.

Haasteen pitää olla yhteinen, sillä koko maapallolla tapahtuvilla teoilla on vaikutus ihmisten terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Jorma Härkönen
Lappeenranta