Lehtikuva/Roni Rekomaa

Yli 60 000 nimeä kerännyt aloite koskee valtion metsiä.

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittama Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tänään tiistaina. Aloitteessa vaaditaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä. Siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistäisi aloitteen mukaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä.

Aloitteen takana on joukko ympäristöjärjestöjä. Ne vaativat sen käsittelemistä eduskunnassa perusteellisesti. Järjestöjen mielestä Metsähallituksen vastikään ilmoittama jatkuvapeitteisen kasvatuksen kokeilu on askel eteenpäin, mutta riittämätön. Se koskee vain 15 000 hehtaaria noin yhdeksän miljoonan hehtaarin metsäalueella. Järjestöjen mukaan ei ole mitään syytä odottaa kokeilun tuloksia jatkuvapeitteisen kasvatuksen laajempaa käyttöönottoa varten.

– Aloite on käsiteltävä perusteellisesti maa- ja metsätalousvaliokunnassa, sillä valiokunnan käsittelyssä on mahdollista punnita eri näkökulmia ja kuulla asiantuntijoita. Yli 60 000 suomalaista on ilmaissut huolensa valtion metsien tulevaisuudesta, ja se huoli on kuultava, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Avohakkuiden kieltämiselle valtion metsissä on aloitteen tekijöiden mukaan monia hyviä syitä. Viime vuonna Suomessa hakattiin enemmän metsää kuin aiemmin. Metsätalouden aiheuttamat muutokset metsissä ovat suurin yksittäinen syy lajien uhanalaisuudelle. Kaiken lisäksi kyselytutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista rajoittaisi avohakkuita alueilla, joilla niistä on eniten haittaa.

– Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vaativat poliitikoilta nopeita ja suuria päätöksiä. Avohakkuukielto olisi sellainen. Kansalaisaloite myös tukee monia Metsähallitukselle laissa määriteltyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, mutta avohakkuut eivät, Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki toteaa.

Eduskunnan luonto- ja ympäristökerhon kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr.) muistuttaa, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella maailman suurin ympäristöongelma. Petelius osallistuu Avohakkuut historiaan -aloitteen luovutustilaisuuden yhteydessä järjestettävään keskustelutilaisuuteen.

– Luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen vaikuttavat eniten ihmisen toiminta sekä metsien ja muiden elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen. Jos kansalaisaloitteen mukaisesti siirtyisimme jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmään valtion metsissä, vahvistaisimme suomalaista luontoamme.