Antti Yrjönen

Palkkatuen kolminkertaistaminen voisi luoda peräti 44 000 uutta työpaikkaa.

Palkkatuen nostaminen nykyisestä tasosta pohjoismaiselle tasolle parantaisi julkisen talouden tilaa lähes 800 miljoonalla eurolla, kirjoittaa toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà. Lainan kirjoitus julkaistiin maanantaina STTK:n verkkosivuilla.

Palkkatuen saaminen pohjoismaiselle tasolle tarkoittaisi sen lähes kolminkertaistamista. Kun sitä nykyään maksetaan 240 miljoonaa euroa vuosittain, vaatisi pohjoismaiselle tasolle pääsy palkkatuen nostamista 420 miljoonalla eurolla. Sen avulla saataisiin parannettua työllisyyttä noin 44 000 henkilöllä, Lainà kirjoitti aiemmassa kirjoituksessaan.

Nyt Lainà kirjoittaa, että palkkatuen korottaminen maksaa kyllä 420 miljoonaa euroa. Vastapainona on se, että se tuottaa 1,2 miljardia euroa. Laskukaava perustuu siihen, että työllisyyden kasvu 44 000 henkilöllä nostaisi työllisyysastetta 1,2 prosenttiyksiköllä.

”Palkkatuki ei maksaisi julkiselle sektorille mitään vaan tuottaisi 780 miljoonaa euroa.”

– Valtiovarainministeriö on puolestaan arvioinut, että yhden prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa vastaa julkisen talouden vahvistumista miljardilla eurolla. Soveltaen samaa kaavaa 1,2 prosenttiyksikön nousu työllisyysasteessa (44 000 työllistä) tarkoittaa 1,2 miljardia euroa lisää rahaa julkiselle sektorille, Lainà kirjoittaa.

Kun 1,2 miljardista poistetaan 420 miljoonan lisäkustannukset, päästään Lainàn mainitsemaan lähes 800 miljoonan euron tulokseen.

ILMOITUS

– Palkkatuen nostaminen pohjoismaiselle tasolle tuottaisi julkiselle sektorille 1,2 miljardia euroa, mutta samalla palkkatuettu työllistäminen maksaa 420 miljoonaa euroa. Erotuksena saadaan tulos, että pohjoismainen palkkatuki ei maksaisi julkiselle sektorille mitään vaan tuottaisi 780 miljoonaa euroa.

Lainà huomauttaa Twitterissä, että laskelma on luonnollisesti vain suuntaa antava. Hän kehottaa kuitenkin kääntämään katseet länsinaapuri Ruotsiin.

– Ei liene sattumaa, että Ruotsissa palkkatukimenot ovat Suomeen verrattuna viisinkertaiset, mutta julkinen talous on ylijäämäinen. Palkkatuki pitäisikin nähdä tuottavana sijoituksena, ei kustannuseränä.

Lue lisää: Ekonomisti: Palkkatuki pohjoismaiselle tasolle ja hallituksen ensimmäinen työllisyystavoite täyttyy