Anna Lemström valittiin Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajaksi vuodelle 2020.

Vasemmisto-opiskelijoita johtaa ensi vuoden Anna Lemström, 24, järjestön yleiskokouksessa lauantaina. Lemström seuraa tehtävässä helsinkiläistä oikeustieteen opiskelijaa Lauri Linnaa.

Lemström opiskelee sosiologiaa Helsingin yliopistossa ja on Sitoutumattoman Vasemmiston edustaja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Vasemmisto-opiskelijat valitsivat lisäksi hallituksen varapuheenjohtajiksi Suvi Lundmarkin ja Tiina Turusen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Inari Gustafsson, Sera Heikkilä, Taavi Heikkilä, Fiona Helminen, Jesse Keskinen, Jarkko Lampuoti, Saana Simonen ja Amos Wallgren sekä varajäseniksi Joel Lindqvist, Lauri Linna, Tyrni Rankka, Tuomas Suihkonen ja Ira Vainikainen.

Yhdistys tähtää puolueyhteistyön tiivistämiseen.

Tähtää suurimmaksi opiskelijajärjestöksi

Nyt hyväksymässään strategiassa Vasemmisto-opiskelijat asettavat tavoitteekseen olla strategiakauden päättyessä suurin ja vaikuttavin poliittinen opiskelijajärjestö, jonka linjaukset toteutuvat suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Yhdistys tähtää puolueyhteistyön tiivistämiseen ja osana tätä selvitetään mahdollisuutta puolueen jäsenjärjestöksi liittymisestä.

Poliittisessa ohjelmassaan järjestö ajaa maksuttoman koulutuksen laajentamista. Se toteaa, että vaikka koulutus on pääosin maksutonta, joitakin poikkeuksia on.

ILMOITUS

Vasemmisto-opiskelijat vaatii psykoterapeutin koulutuksen siirtämistä julkisesti rahoitetuksi. Nykyisellään psykoterapeutin koulutus on yksi Suomen ainoista terveydenhuollon koulutuksista, jonka kustannuksia valtio ei kata.

– On täysin sietämätöntä, että psykoterapeutin koulutuksen kymmenien tuhansien eurojen kustannukset jäävät yksin kouluttautuvan maksettavaksi, puheenjohtaja Anna Lemström sanoo.

– Samalla tarve psykoterapeuteille on kuitenkin kasvussa.

Hän muistuttaa siitä, että jopa joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii mielenterveyden oireilusta.

Avoimet väylät maksuttomiksi

Vasemmisto-opiskelijat vaatii myös avointen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen muuttamista maksuttomaksi.

– Varsinkin tilanteessa, jossa avoimen väylää ollaan kasvattamassa sisäänpääsyväylänä, on kestämätöntä, että sen opetus on edelleen maksullista. Avoimen väylän merkityksen kasvaminen lyö kiilaa meillä perinteisesti vaalitun maksuttoman koulutuksen periaatteeseen, Lauri Linna arvioi.

Vasemmisto-opiskelijoista avoimen väylällä on paikkansa tienä tutkinto-opetukseen heille, joilla ei ole korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa.

Paperittomille varhaiskasvatusta

Järjestö korostaa paperittomien lasten aseman huomioimista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Lisäksi se esittää psykoterapian saatavuuden parantamista muuttamalla psykoterapiakoulutus maksuttomaksi.

Vasemmisto-opiskelijat kannattaa varhaiskasvatuslain kelpoisuusvaatimusten muuttamista siten, että varhaiskasvatukseen erikoistuneen sosionomin olisi myös jatkossa mahdollisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajana.