Busani Bafana/IPS

Monien luonnonvarojen louhiminen on lopetettava ilmaston muuttuessa.

Ilmastonmuutos voi koitua kohtalokkaaksi Afrikan kaivannaisteollisuudelle, sillä monet sen tuotteet menettävät markkina-arvonsa, varoittavat tutkijat.

– Ilmastonmuutoksen takia monet luonnonvarat menettävät kaupallisen arvonsa, eivätkä maat kykene hyödyntämään niitä, sanoo Afrikan luonnonvarakeskuksen poliittisen osaston johtaja Vanessa Ushie. Keskus on osa Afrikan kehityspankkia (AfDB), joka auttaa Afrikan maita hyödyntämään luonnonvarojaan kestävään kehitykseen.

Uusi normaali vaatii sopeutumista

Ushien mukaan Afrikan maiden on otettava asia poliittiseen käsittelyyn, sillä ne ovat riippuvaisia luonnonvaroistaan. Lähes 70 prosenttia maanosan viennistä koostuu mineraaleista. Maailman mineraalivarannoista 30 prosenttia on Afrikassa. Öljystä maanosan osuus on 10 ja maakaasusta 8 prosenttia.

– Ilmastonmuutoksen eteneminen ja sitä seuraava siirtyminen vähähiiliseen energiantuotantoon tuottavat Afrikan kaivannaisteollisuudelle vakavia riskejä ja muutamia mahdollisuuksia, Ushie sanoo. Hän huomauttaa, että tähän uuteen normaaliin Afrikan maiden on vain sopeuduttava.

AfDB ajaa monimuotoista energiantuotantoa ja integroitua luonnonvarojen hallintaa. Keinona on investoida paikalliseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon, kuten hajautettuihin, yhteisöomisteisiin aurinko-, tuuli- ja biomassahankkeisiin. Vuoteen 2020 mennessä pankki on sijoittanut 17 miljardia ilmastohankkeisiin.

ILMOITUS

Osa mineraaleista on jätettävä maahan

Ilmastonmuutoksen seurauksena Afrikka on vaikeiden valintojen edessä. Voiko se jättää luonnonvarat maahan taloudellisen lamaantumisen uhallakin vai löytääkö se kaupallisesti kannattavia energianlähteitä?

Ushie toteaa, että Afrikassa on sitouduttu Pariisin ilmastosopimukseen ja hiilipäästöjen vähentämiseen.

– Sopimuksen lämpenemisrajan vuoksi on selvää, että tietyt mineraalit on jätettävä maan alle, erityisesti ne, joista koituvat suurimmat hiilidioksidipäästöt ilmakehään.

YK:n yliopiston luonnonvarojen instituuttia johtavan Fatima Dentonin mukaan globaali vaihtoehtojen haku fossiilisille polttoaineille voi tarjota Afrikalle mahdollisuuden saada investoijat sijoittamaan uusiutuviin energianlähteisiin.

Afrikasta löytyy metalleja tuuli- ja aurinkovoiman tarpeisiin

Bloombergin tutkimus vuodelta 2018 osoittaa, että kehittyvät maat ovat ottamassa johdon uusiutuvaan energiaan siirtymisessä. Kehittyvissä maissa päästötöntä energiantuotantoa lisättiin 114 gigawatin verran, kun vastaava luku vauraammissa maissa oli 63 gigawattia.

Uusia tilaisuuksia Afrikan maiden taloudelle tarjoaa myös tuuli- ja aurinkovoiman vaatima metallien ja materiaalien tarve.

Fatima Denton näkee mahdollisuuksien lisäksi mahdollisia ongelmia. Epävarmaa on, milloin Afrikan taloudet todella lopettavat fossiilisten polttoainevarantojensa hyödyntämisen. Myös investointien vihreään talouteen pitää kasvaa, jos maat aikovat saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Vähähiilisessä tulevaisuudessa energiavarmuus on taattava uusiutuvilla energiamuodoilla, mutta se sinänsä ei ole tavoite, vaan keino, Denton muistuttaa. Tavoite on kestävä kehitys keskeisillä sektoreilla, kuten maataloudessa, terveydenhuollossa ja koulutuksessa.

Englanninkielinen versio

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!