Jarmo Lintunen

Vuosikausia on keskusteltu siitä, saavatko rollaattoreilla HSL:n busseissa kulkevat matkustaa ilmaiseksi. Päätöksiä ei vain ole saatu aikaiseksi poliittisesta yksimielisyydestä huolimatta. Toivon laajempaa painetta päättäjiä kohtaan niin yksittäisiltä kansalaisilta kuin poliittisilta vaikuttajilta myönteisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

Itse olen päätynyt lähettämään alla olevan sähköpostin HSL:n hallituksen varsinaisille- ja varajäsenille. Vain Alviina Alametsä ja Antti Aarnio ovat vastanneet. He kannattavat maksun poistamista rollaattoreilla matkustavilta. Toivon julkisuuden johtavan muiden hallituksen jäsenten kannanottoihin.

Sähköpostini sisältö:

Lähestyn teitä koskien rollaattoreilla matkustavien velvollisuutta maksaa matkansa HSL:n busseissa. Asia on tietojeni mukaan tulossa hallituksen päätettäväksi.

Poliittisessa vaikuttamistyössäni sekä yksityiselämässä kohtaan paljon rollaattoreilla liikkuvia. Olen keskusteluissa jatkuvasti kovinkin kummallisessa tilanteessa: lähes kaikki päättäjät – puoluetaustasta riippumatta – julkisuudessa kertovat puoltavansa rollaattoreilla matkustavien maksuttomuutta. Poliittiset päättäjät vähättelevät mahdollisuutta vaikuttaa asioihin Helsingin osalta sillä, että Helsingin valtuustossa ei päätetä asiaa, vaan HSL:n hallituksessa. Puolet HSL:n hallituksen jäsenistä tulee Helsingistä, ja olette näitä samoja poliittisia päättäjiä kuin valtuustossakin. Koska itse olen Helsingistä, en ole päässyt juurikaan muiden kuntien asukkaiden kanssa asiasta keskustelemaan. Voisin kuitenkin kuvitella, että tilanne muissa kunnissa on aivan sama.

Julkisessa keskustelussa teidän puolueidenne edustajat tunnistavat rollaattoreilla kulkevien matkan maksamisen haasteet, joten minun lienee turha tässä niitä luetella. Koska liikkuminen ilman rollaattoria bussin sisätiloissa on mahdotonta, aiheutetaan ihmisille aiheetonta murhetta ja omantunnon tuskia. Usein minulle kerrotaan siitä pahasta mielestä, jota ”pummilla” matkustaminen aiheuttaa. Monilla kun ei ole kausilippua. Olen hyvin tietoinen nykyisestä ohjeistuksesta. Ohjeistus ei kuitenkaan poista tätä ongelmaa eikä yhdenvertaisuutta muiden maksuttomasti matkustavien kanssa.

Toivon, että vihdoin teette tässä ainoan järkevän päätöksen: rollaattoreja käyttävien maksuton matkustaminen tehdään mahdolliseksi. Se myös lisäisi kansalaisten luottamusta päättäjiä kohtaan, kun ristiriita mielipiteissä ja teoissa poistuisi.

Irja Remekselä

Helsinki