Marc-André Boisvert/IPS

Vuoden 2050 rakennetusta ympäristöstä vain neljänneksen arvioidaan olevan tällä hetkellä olemassa. Uuden infrastruktuurin rakentamisessa asumisella pitäisi olla keskeinen rooli, etenkin kehittyvien maiden epävirallisilla asuma-alueilla.

– Pieni, mutta tehokas teknologia voi muuttaa koko urbaanin asumisen. Kestävän suunnittelun avulla voidaan tuottaa kohtuullisen tasoista edullista asumista ja suitsia luonnonvarjojen ylikäyttöä, sanoo Yalen ekosysteemi- ja maatalouskeskusta johtava Anna Dyson.

Kaupungit peittävät vain 2 prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta tuottavat 70 prosenttia maailman jätteistä, lähes saman verran ilmastopäästöistä ja kuluttavat 60 prosenttia energiasta.

Jo nyt 55 prosenttia ihmisistä asuu kaupungeissa. Jos väestöennusteet toteutuvat, vuoteen 2050 mennessä osuus nousee 68 prosenttiin.

Englanninkielinen versio