Lehtikuva/Anni Reenpää

Kuntien ja kuntayhtymien naisvaltaiset alat ollaan jälleen kerran laittamassa yskivän kuntatalouden sijaiskärsijöiksi ja laskun maksajiksi.

Kunta-alan pienipalkkaiset joutuivat kikyn maksajiksi lomarahojen leikkausten muodossa. Lomarahojen leikkaukset loppuvat tänä vuonna.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki muistuttaa, että jälleen kunnissa ykkössäästökohteina ovat hyvinvointi- ja peruspalveluja kansalaisille tuottavat henkilöstöryhmät.

Säästöjä haetaan irtisanomisten lisäksi muun muassa talkoovapaiden, lomautusten ja lomarahojen vapaaksivaihtosopimusten muodossa.

Jytyn listauksen mukaan yt-neuvotteluja on käyty tai käydään parhaillaan eri puolilla Suomea jopa yli 30 paikkakunnalla.

– Hallituksen ja kuntien olisi syvennettävä keskinäistä yhteydenpitoaan ja yhteistyötään niin, että perus- ja hyvinvointipalveluihin suunnattava rahoitus tulee valtion suunnalta tehtävillä päätöksillä ensi vuodeksi turvattua ja nykyistä paremmin ennustettavaksi, sanoo Pihlajamäki.

Pihlajamäen mukaan kuntien ja sitä kautta kuntayhtymien rahoituspohja on katastrofaalisen heikossa hapessa ja talouden sopeuttamistoimet uhkaavat yhä useampaa kuntaa. Jytyn listauksen mukaan yt-neuvotteluja on käyty tai käydään parhaillaan eri puolilla Suomea jopa yli 30 paikkakunnalla.

ILMOITUS

Leikkaukset kohdistuneet tukipalveluihin

Yli puolet kaikista menoista on kunnissa henkilöstömenoja. Sosiaali-, terveys- ja koulutussektorit lohkaisevat niistä pääosan. Hallinnon osuus kuntien menoista on nelisen prosenttia.

Pihlajamäki korostaa, että viime vuosina henkilöstöleikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti tukipalveluihin, talous- ja henkilöstösektoriin siihen tahtiin, että työn tuloksellisuus on loppujen lopuksi kokonaisuutta ajatellen heikentynyt.

– Kysymys kuuluukin, miksi terveydenhoidon työketjun tärkeät tukipalvelut vastuutetaan vaikkapa hoitohenkilökunnalle, joita tarvittaisiin nimenomaan hoitotyössä. Tukipalvelujen tekijöinä voisivat toimia ao. tehtäviin erikoistuneet alan ammattilaiset eli terveydenhoitosektorilla osastonsihteerit.

Pihlajamäki pelkää säästötoimien vaikeuttavan työvoiman saantia vanhuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen.

– Todelliset säästöt voivat painua jopa miinuksen puolelle, kun tilannetta tarkastellaan myöhemmin. Työntekijöiden ylikuormittuminen lisää sairauspoissaoloja ja johtaa suunniteltua aiemmin ennenaikaiseen eläköitymiseen.