TYJ, Lähde: VATT

Loka- ja marraskuussa etenkin nuoria valistetaan sovitellusta päivärahasta. Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n kampanjalla ”Näin yhdistät työn ja työttömyysturvan” kumotaan vääriä luuloja.

Työnteon vuoksi työtön voi saada soviteltua päivärahaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan tai vaihtoehtoisesti Kelan työmarkkinatuen aikana.

Miksi kampanja sovitellusta päivärahasta tarvitaan, tiedottaja Anni Alaja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä?

– Kampanjaa ennen selvitettiin nuorten tietoisuutta sovitellusta päivärahasta, eli työnteon ohessa maksettavasta työttömyysturvasta. Kyselyn mukaan monella ei ole tietoa, että heillä on oikeus työttömyysturvaan, kun työtä on vähän.

– Lisäksi tiedoissa oli muita puutteita.

ILMOITUS

Minkälaisia puutteita kyselyssä ilmeni?

– Esimerkiksi monelle oli epäselvää, kuinka ansiot vaikuttavat työttömyysetuuteen, jos palkka ylittää 300 euron suojaosan.

Miten yli 300 euron suojaosan ylittävä palkka vaikuttaa työttömyysturvaan?

– Tuo 300 euron ansio ei vaikuta työttömyysturvaan lainkaan. Sen yli menevältä osuudelta jokainen palkkaeuro vähentää työttömyysturvaetuutta 50 sentillä. Esimerkiksi 400 euron palkka vähentää etuutta 50 euroa.

– Usein ihmisillä on sellainen käsitys, että suojaosan ylittävä tulo leikkaa etuutta sataprosenttisesti. Oikea vähennys on 50 prosenttia.

Keillä on eniten väärinkäsityksiä sovitellusta päivärahasta?

– Asiakaspalvelun esiselvityksen perusteella vaikutti, että väärinkäsityksiä olisi eniten nuorilla. Selvitimme nuorten kanssa, mitä aiheita kampanjassa pitää nostaa esille.

Kuinka suosittua työssäkäynti on työttömyysturvan aikana?

– Viime vuonna ansiopäivärahan saajista 36 prosentille maksettiin soviteltua päivärahaa. Osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2011 soviteltua päivärahaa sai alle 20 prosenttia ansioturvan saajista.

Huhtikuun alussa soviteltuun päivärahaan tuli muutos, jonka mukaan työttömyysturvaa sovitellaan vasta palkanmaksun myötä. Miten tämä on vaikuttanut työttömien työssäkäyntiin?

– Meillä ei ole vielä noin uutta tilastoa.