Lehtikuva/Bakr Alkasem

Laki mahdollistaa lupien peruuttamisen, jos olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti tai on muu painava syy. Turkki aloitti hyökkäyksen Syyrian kurdialueille viikko sitten.

Rauhanjärjestöt pitävät myönteisenä hallituksen 9. lokakuuta tekemää päätöstä lopettaa uusien asevientilupien myöntäminen Turkkiin lopetetaan tämän hyökättyä Syyrian kurdialueille. Niiden mielestä tämä ei kuitenkaan riitä. 21 Suomen aiemmin Turkkiin myöntämää sotatuotteiden vientilupaa on yhä voimassa.

Viimeisin on 20. syyskuuta Robonic Ltd Oy:lle myönnetty vientilupa miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoista ja niihin liittyvistä varaosista sekä teknisestä tuesta. Se on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Suomi on sitoutunut olemaan viemättä sotatarvikkeita maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää sotarikosten tai kansanmurhien toteuttamiseen, siviilejä vastaan, tai muihin humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin. Turkin osalta viennistä pidättäytymisen kriteerit täyttyvät, toteavat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, PAND – Taiteilijat rauhan puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat ja Sadankomitea.

Järjestöt vaativat Suomea toimimaan täydellisen Turkkiin kohdistuvan asevientikiellon puolesta ja vetämään pois myös aiemmat vientiluvat kuten Ruotsi on jo tehnyt. Laki puolustustarvikkeiden viennistä mahdollistaa asevientilupien peruuttamisen esimerkiksi, jos ”luvan myöntämisen yleiset edellytykset tai olosuhteet, joiden perusteella lupa on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet” tai ”luvan peruuttamiseen harkitaan olevan muu näihin rinnastettava painava syy.”

EU:lta tarvitaan päätös

EU:n ulkoministerit hyväksyivät 14. lokakuuta päätelmän, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat EU:n yhteisen kannan mukaisiin ”vahvoihin toimiin” oman Turkkiin suuntautuvan asevientipolitiikkansa suhteen. Yhteinen kanta kieltää aseiden viemisen maihin, joissa niitä voitaisiin käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kohdemaan kansalaisten sortamiseen tai aseellisen konfliktin välineenä.

ILMOITUS

Rauhanjärjestöjen mukaan Suomen tulee toimia aktiivisesti sen puolesta, että asevientikielto Turkkiin todella toteutuu yhteisen kannan mukaisesti. Parhaiten tämä toteutuu EU-päätöksellä, jota Suomi voi ajaa loppuviikolla järjestettävässä EU:n huippukokouksessa.

Suomen tulee olla myös aloitteellinen, jotta EU ottaa käyttöön voimakkaita väkivallattomia keinoja kuten talous- ja diplomaattisia pakotteita Turkin hyökkäyksen lopettamiseksi. On myös selvitettävä mahdollisuus luoda YK:n tai muuten kansainvälisen yhteisön toimesta ja siviilikriisinhallinnan tuella turva-alue Turkin ja Syyrian kurdialueen väliin rauhoittamaan tilannetta, rauhanjärjestöt listaavat.

YK:n arvion mukaan noin 160 000 ihmistä on joutunut hyökkäyksen alettua pakenemaan kodeistaan.

”Nyt on aika toimia. Konfliktin eskaloitumisen hinta on liian kallis”, järjestöt painottavat kannanotossaan.