Jarno Mela

Budjettineuvottelut alkavat. Vasemmistoliitto julkisti kaikki neuvottelutavoitteensa ja toivoo samaa myös muilta ryhmiltä.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää monia muutoksia pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) talousarvioesitykseen. Ryhmän esitysten pohjana toimivat kaikkien puolueiden yhteisesti lautakunnissa tunnistamat lisätarpeet.

– Haluamme korjata lastensuojelun ja vammaispalveluiden alibudjetoinnin, varmistaa riittävät resurssit hiilineutraalin Helsingin rakentamiseen ja taata riittävän rahoituksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, luettelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

Hän jatkaa, että oppimisen tukeen ja ohjaukseen kouluissa on tärkeää panostaa lisää, jotta erilaiset lapset saavat koulunkäyntiin tarpeellista apua kuten tukiopetusta tai erityisopettajan tai koulukuraattorin tukea.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa Helsingin, joka on hyvä kaikille. Ryhmä vaatii runsaan yhden miljoonan euron lisämäärärahaa alueellisiin kulttuurikeskuksiin, kirjastoihin ja liikuntapaikkoihin.

– Haluamme varmistaa, että jokaisella helsinkiläisellä on mahdollisuus käydä kirjastossa ja harrastaa liikuntaa tai kulttuuria kohtuullisen välimatkan päässä – nyt on aika panostaa lähiöihin, Anna Vuorjoki linjaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa muokata myös poliittista toimintakulttuuria demokraattisemmaksi ja avoimemmaksi. Siksi ryhmä on päättänyt julkistaa kaikki neuvottelutavoitteensa ennen neuvotteluja.

Vuorjoesta olisi hienoa, jos myös muut valtuustoryhmät julkistaisivat omat neuvottelutavoitteensa, jotta äänestäjillä on aito mahdollisuus perehtyä, mitä asioita ryhmät tosiasiassa ajavat.