Lehtikuva/Anni Reenpää

”Seuraamme tarkkaan palkkakierroksen avaajien linjaa”.

Yksityisen sektorin lähihoitajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö saattavat saada kiky-tuntinsa pois. Työnantajapuolta edustava Hyvinvointialan liitto HALI aikoo seurata ns. yleisen linjan mukaista ratkaisua.

Jos palkkakierroksen avaussopimuksissa työajan pidennys poistetaan, samaan päädyttäneen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ja terveyspalvelualan työehtosopimuksessa. Sopimusten piirissä on yhteensä 78 000 työntekijää.

Sen sijaan julkisen sektorin hoiva- ja hoitoaloilla kiky-tunneista aiotaan Kuntatyönantajan mukaan pitää kiinni.

HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri totesi tiistaina, että neuvottelukierroksella katsotaan sekä palkka- että työaikaratkaisua. Kaikki pykälät ovat niin sanotusti auki. Mikäli työajan pidennys poistetaan sopimuksista, se vastaavasti pienentää jaettavaa palkkapottia.

Yksityisen hoivasektorin neuvottelut käydään ensi keväänä miltei samanaikaisesti kuntasektorin kanssa siten, että kuntasektori tekee ratkaisun ensin.

ILMOITUS

Julkisen sektorin rahoja

Lähihoitajia edustava SuPer ja terveydenhuollon ammattilaisten Tehy ovat vaatineet vientialoja tuntuvampia korotuksia. Niiden mukaan sote-alalle tarvitaan kymmenen vuoden palkkaohjelma, jolloin tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaisiin 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin miesvaltaisten alojen palkkoja.

Tähän ei Mänttärin mukaan ole varaa, sillä yksityisenkin sektorin hoiva-alan yritykset saavat palkkarahansa pääosin julkiselta sektorilta. Kuntien taloustilanne on Kuntaliiton mukaan hälyttävä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mänttäri muistutti, että teollisuudessa vajaa viidennes kuluista on henkilöstökuluja, mutta hoiva-aloilla 75 prosenttia, joten liikkumavara on todella pieni.

Hän sanoi toivovansa, että ammattiliittojen palkkavaade ei johda työtaisteluihin, sillä vanhustenhoiva on jo muutoinkin varsin haavoittuva ala.

Luovia ratkaisuja

Viime neuvottelukierroksella pystyttiin yksityisen sektorin hoiva-aloilla korottamaan alimpia nimellispalkkoja, kun niihin ohjattiin paikallisiin neuvotteluihin suunniteltu palkkaerä. Tosin osa HALIn jäsenyrityksistä ei pitänyt paikallisen erän poistoa hyvänä ratkaisuna.

Mänttärin mielestä tälläkin kierroksella ratkaisuja pitää etsiä sopimusraamien sisällä, sillä valtiolta ei ole tulossa kunnille lisää palkkarahaa.

Hän muistutti, että yksityiset hoivayritykset voivat ylittää työehtosopimuksen minimitason halutessaan pitää kiinni hyvistä työntekijöistä, jos siihen on varaa.

Kiistaa työnkuvista

Periaatteellisempi erimielisyys koskee työnkuvia. Kädenvääntöä käydään siitä, kuuluvatko hoivakotien yhteiset ateriat lähihoitajien tehtäviin vai eivät, HALIsta kerrotaan. Jos vanhus syötetään hänen omassa huoneessaan, se kuuluu lähihoitajan tehtäviin. Järjestössä ei ymmärretä, kuinka yksi seinä voisi muuttaa työnkuvaa.

Sekä HALI että SuPer ovat samaa mieltä siitä, että Suomessa vanhustenhoiva pidetään ammattilaisten käsissä. Toisin on esimerkiksi Saksassa, jossa vanhustenhoivan henkilöstöstä noin viidennes on HALIn mukaan siviilipalvelusta suorittavia.

Uuden hoitomitoituksen mukaan vanhustenhoivaan tarvitaan jopa 60 000 uutta työntekijää. Näistä suurin osa voisi HALIn mukaan olla lähihoitajien sijaan lyhyemmän koulutuksen saaneita hoiva-apulaisia.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!