Lehtikuva/Luis Robayo

Monien Suomessa kulutettujen tuotteiden tuotanto aiheuttaa metsäkatoa maamme rajojen ulkopuolella. Luonnonsuojeluliitto vaatii EU:ta kehittämään uutta lainsäädäntöä maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi.

Kesällä Amazonin sademetsän palot nousivat otsikoihin ja kansainvälisen politiikan keskiöön. Maanantaina 14. lokakuuta Luxemburgissa alkaneessa EU:n maatalousministerien kokouksessa ministerit keskustelivat konkreettisista keinoista, joilla EU voi torjua metsäkatoa maailmanlaajuisesti.

Suomi ja EU ovat sitoutuneet metsäkadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä osana kestävän kehityksen tavoitteita. Komissio julkaisi heinäkuussa tiedonannon, jossa esitellään vaihtoehtoja maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Uusi lainsäädäntö on yksi vaihtoehdoista. Lainsäädäntö sisältäisi huolellisuusvelvoitteen EU:ssa toimiville yrityksille ja sijoittajille. Se velvoittaisi ne ennaltaehkäisemään metsäkatoa ja ihmisoikeusrikkomuksia tuotantoketjuissaan. Yritysvastuulainsäädäntö ja sen edistäminen EU:ssa on jo osa Rinteen hallitusohjelmaa.

Uusi lainsäädäntö olisi tehokkain keino

Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho toteaakin, että maatalousministereillä on nyt mahdollisuus hillitä trooppista metsäkatoa.

ILMOITUS

– Euroopan komission tilaaman selvityksen mukaan huolellisuusvelvoitteeseen perustuva uusi lainsäädäntö olisi tehokkain keino metsäkatotuotteiden kulutuksen hillitsemiseksi. Hienoa, että useat jäsenmaat kehottavat uutta komissiota aloittamaan lainsäädännön valmistelun.

Kyselytutkimuksen mukaan 87 prosenttia eurooppalaisista kannattaa uutta lainsäädäntöä metsäkatotuotteiden kulutuksen vähentämiseksi. Ahon mukaan kevään ilmastovaalien ja Rinteen hallituksen ilmastotavoitteiden on näyttävä käytännön toiminnassa myös Suomen ulkopuolella.

– Me olemme ulkoistaneet kolmanneksen päästöistämme ja yli 90 prosenttia haitallisista vaikutuksistamme luonnon monimuotoisuuteen maamme rajojen ulkopuolelle. Päättäjien on pikaisesti puututtava kulutuksemme aiheuttamiin vahinkoihin.

Maatalousneuvostossa jäsenmaat toivottivat komission tiedonannon tervetulleeksi ja monet puhuivat metsäkadosta vapaiden tuotantoketjujen puolesta. Samoin tekivät maat ympäristöneuvostossa 4. lokakuuta. Esimerkiksi Ranska, Italia, Liettua, Kroatia, Tanska, Bulgaria ja Alankomaat kannattivat uuden lainsäädännön laatimista metsäkadon kitkemiseksi tuotantoketjuista. Luonnonsuojeluliitto toivoo Suomen ja loppujen jäsenmaiden ilmaisevan tukensa uudelle lainsäädännölle mahdollisimman pian.