Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kotihoidon kehittäminen vähentäisi kustannuspainetta.

Uusi henkilöstömitoitus nostaa Kuntaliiton laskelman mukaan merkittävästi ikääntyneiden palvelujen kustannuksia.

Vuonna 2018 tehostetussa palveluasumisessa asui 7,6 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä eli 39 000 henkilöä. Kustannukset ja henkilöstön tarve nousevat joka tapauksessa suurten ikäluokkien ikääntyessä. Kuntaliiton mukaan kustannusten nousu on maltillisempaa, jos ikääntyneet voivat asua pidempään kotona.

Laitoshoidossa henkilöstömitoitus on nousemassa 0,5 työntekijästä 0,7 työntekijään vuonna 2023. Tehostetun palveluasumisessa henkilökunta työskentelee ympäri vuorokauden.

– Jos 0,7-mitoitus tulee lakiin, kuntien on pakko haalia hoitajat tehostettuun palveluasumiseen. Uuden mitoituksen myötä kotihoidon kehittäminen on vaarassa lamaantua, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.

Jos tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus pysyy suhteessa ennallaan, kustannukset ovat 470 miljoonaa euroa nykyistä suuremmat jo vuonna 2023, jolloin mitoitus on tulossa voimaan. Vuonna 2033 kustannukset ovat 1 210 miljoonaa euroa, mikä on 64 prosenttia nykyistä enemmän.

ILMOITUS

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuuden väheneminen vähentäisi liiton laskelmien mukaan kustannusten nousua merkittävästi.

Kuntaliiton mukaan kotona asuvien 75-vuotiaiden määrää on mahdollisuus nostaa. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on voimakkaasti panostanut kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen ja saavuttanut jo nyt 5 prosentin osuuden tehostetussa palveluasumisessa.

25 200 työntekijää enemmän vuonna 2033

Kuntaliitto julkisti myös laskelman hoitajamitoituksen vaikutuksesta henkilökunnan määrään. Tarve kasvaa nykyisestä 20 000:sta 34 000:een vuonna 2023. 15 vuoden kuluttua tarve on 25 200 työntekijää enemmän nykyisin.

Mikäli tehostetun palveluasumisen osuus laskee nykytasosta 5 prosenttiin, on henkilöstön tarpeen kasvu 9 900 uutta työntekijää 25 200:n sijaan.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneitä on 63,7 prosenttia enemmän vuonna 2033 kuin vuonna 2018.