Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Esitysluonnosta joudutaan korjaamaan. Leikkurit on tarkoitus poistaa ensi vuoden alussa.

Lainsäädännön arviointineuvoston mielestä hallitus on edennyt liian nopeasti aktiivimallin leikkureiden kumoamisessa. Aktiivimallin työllisyysvaikutuksista ei ole tietoa, koska hankkeen loppuraportti ei ole vielä valmis. Tutkimustulokset on tarkoitus huomioida myöhemmin.

Arviointineuvoston keskiviikkona antaman lausunnon mukaan aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää esityksen valmistelussa.

”Tutkimustulosten avulla saadaan arvokasta tietoa aktiivimallin vaikutuksista, joiden perusteella lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa muokata. Tutkitun tiedon avulla saadaan toimivampaa sääntelyä jatkossa.”

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti esitysluonnoksen lausuntokierrokselle elokuussa.

– Tällä lakiesityksellä purettaisiin aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, jolloin työttömyysturvasta tulee selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Selkeys ja ymmärrettävyyshän ovat myös syksyllä käynnistyvän sosiaaliturvan uudistuksen peruspilareita, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi tuolloin.

ILMOITUS

Lausuntokierros on jo päättynyt ja esityksen on arvioitu tulevan eduskuntaan marraskuun ensimmäisellä viikolla. Lausuntokierroksella aktiivimallin leikkureita kannattivat vain työnantajien edustajat.

”Mitä ongelmaa tarkoitus korjata?”

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esityksessä on käsitelty monipuolisesti aktiivimallin leikkureiden kumoamisen vaikutuksia, mutta sen tavoite on vaikeasti hahmotettavissa.

”Esityksen kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa se, että tavoite jää vaikeaselkoiseksi ja toisaalta työllisyyttä kompensoivat toimet valmistellaan erikseen. Luonnoksessa ei myöskään esitetä vaihtoehtoja valitulle keinolle. Esityksestä on vaikea hahmottaa tavoitetta lain muutokselle; mitä ongelmaa esityksellä on tarkoitus muuttaa tai korjata?”, arviointineuvosto kysyy.

Neuvoston mukaan hallituksen toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta näyttää sitoneen virkamiesvalmistelua siten, että edellytykset tavoitteen selvittämiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen ja niiden vaikutusten monipuoliseen arviointiin ovat heikentyneet. Esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta ja neuvosto vaatii sen korjaamista ennen hallituksen esityksen antamista.

Esityksessä ehdotetaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet kumotaan ensi vuoden alusta lukien. Käytännössä aktiivimallin edellytysten täyttämättä jääminen ei enää johtaisi työttömyysetuuden alentamiseen 4,65 prosentilla.