Helsingin kaupungin asunnot Oy eli tuttavallisemmin Heka maksaa meidän vuokralaisten vuokrarahoista palkkioita ja määrärahoja asukastoiminnan ylläpitämiseen hallinnoimissaan vuokrataloissa. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Talotoimikuntien jäsenet saavat kokouspalkkioita eli pienen korvauksen koko vuoden tehtävästä työstä asukkaiden viihtyväisyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi sekä siitä että he tutustuvat mm. vuokrien määräytymisperusteisiin ja antavat niistä lausuntoja kaikkien asukkaiden puolesta omistajalle.

Mitä tuo palkkio sitten on? Esimerkiksi talotoimikunnan jäsen saa nykyään enintään 360 euroa ja sen puheenjohtaja 432 euroa vuodessa. Heka maksaa vuodessa palkkioina yhteensä noin 28 euroa asuntoa kohden, ja jos asunnon keskimääräinen koko on 50 neliötä niin kuukaudessa asukas maksaa tästä noin 0,05 euroa neliöltä eli ei loppujen lopuksi kauhean paljoa.

Toki asia saadaan näyttämään isolta, kun puhutaan miljoonista euroista tai monen tuhannen euron palkkioista, jotka muodostuvat joillekin monissa eri vuokralaisten etuja turvaavissa tehtävissä toimiville henkilöille. Suurin syy näihin kirjoituksiin on varmasti lähestyvät kuntavaalit ja ideologiset keskustelut siitä, pitääkö kaupungin huolehtia myös vähäosaisten asumisen turvaamisesta vai jätetäänkö koko asuntotuotanto yksityisten sijoittajien kontolle.

Tänä päivänäkin iso osa kaupungin vuokralaisistakin joutuu turvautumaan asumistukeen, vaikka vuokrat ovat omakustannusvuokria, joissa ei voi periä voittoja. Ehkä myös tämä on yhtenä syynä näihin kertomuksiin, joita lehdistä taas saa lukea.

Markku Saarinen
puheenjohtaja, vuokralaisneuvottelukunta
Helsingin kaupungin asunnot Oy