Enemmän kuin tähtiä galaksissa. YK:n arvion mukaan merissämme on jopa 51 biljoonaa mikromuovikappaletta.

Muovin mukana kulkee myrkyllisiä lisäaineita, esimerkiksi palonestoaineita. Nämä kemikaalit vapautuvat muovia nieleviin eläimiin ja vaikuttavat tuhoisasti ekosysteemeihin, kuten kalojen lisääntymiseen ja vesieliöiden hormonitoimintaan. Kaikkia haittoja ja vaikutusmekanismeja ei vielä edes tunneta.

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta mikromuovien kieltämiseksi kosmetiikassa.

On totta, että niiden kieltäminen kosmetiikassa ei yksin ratkaise maailman muovittumista. Oikean suunnan se kuitenkin osoittaa. Lisäksi kosmetiikassa muutos on helppoa, sillä tällä alalla mikromuovit ovat täysin korvattavissa haitattomilla vaihtoehdoilla. Turvallisia ja ympäristöä kuormittamattomia materiaaleja on jo markkinoilla ja lisää syntyy koko ajan.

Tämän päivän kuluttajat ovat kiinnostuneita käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutuksista. He eivät halua kuormittaa maaperää, sisävesiä ja meriä, eivätkä aiheuttaa tuhoa muille eliölajeille. On hienoa, että muoviton ja ympäristöystävällinen kosmetiikka on yhä suositumpaa.

ILMOITUS

Vastuuta ei voi kuitenkaan jättää yksin kuluttajien harteille, vaan sääntely on saatava kuntoon.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kansainväliset kokemukset osoittavat, että juuri lainsäädäntö on tehokas tapa vähentää mikromuoveja. Myös EU valmistelee viimein mikromuovien käytön rajoittamista kosmetiikassa, pesuaineissa ja lannoitteissa.

Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Muoveja korvaavien materiaalien ja muovittoman kosmetiikan tuotekehitys on bisnes, jolle on kysyntää maailmanlaajuisesti. Uudistuminen on siis paitsi välttämätöntä myös kannattavaa. Miksi emme olisi eturintamassa tässä muutoksessa?

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.