Jarno Mela

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Pormestarin budjettiesityksessä suuria korjaustarpeita

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii merkittäviä lisäyksiä pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) esitykseen Helsingin vuoden 2020 budjetiksi. Pormestarin talousarvioehdotus julkaistiin torstaina. Suuria korjaustarpeita vasemmistoliitto näkee esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ja sosiaali- ja terveystoimialan budjetissa.

– Kun väestönkasvu, kustannustason muutos ja muut kustannuspaineita tuovat tekijät otetaan huomioon, pormestarin ehdotus on leikkaava, eikä mahdollista palveluiden ylläpitämistä edes nykyisellä tasolla, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Hän muistuttaa siitä, että Helsingin strategiassa kestävän kasvun turvaaminen on määritelty kaupungin keskeisimmäksi tehtäväksi.

Kiitettävää ovat panostukset asuntotuotantoon.

– On selvää, että tämä edellyttää samanaikaisesti panostuksia peruspalveluihin ja hiilineutraalin kaupungin rakentamiseen, Vuorjoki toteaa.

Alibudjetointia taas

Sosiaali- ja terveyspalveluissa lastensuojelun kulujen ennustetaan ylittyvän tänä vuonna 13,2 miljoonaa euroa ja vammaispalveluiden 9,5 miljoonaa euroa. Valtuustoryhmän mukaan tämä osoittaa, että toimiala on yksiselitteisesti alibudjetoitu. Ryhmä vaatii asiaan korjausta ensi vuoden budjetissa.

ILMOITUS

– Lastensuojelun toteutuneet kulut kertovat tarpeesta vahvistaa perheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluita, Vuorjoki sanoo.

– Tämä tarkoittaa vuoden 2020 budjetissa panostuksia esimerkiksi perheneuvolaan, perhetyöhön, kotipalveluun ja matalan kynnyksen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Ryhmä pitää esityksessä hyvänä sitä, että ikääntyneiden määrän kasvu on otettu siinä huomioon painottamalla lisäyksiä sosiaali- ja terveystoimialan budjettiin. Se kuitenkin epäilee, että nyt esitetyt lisäykset eivät välttämättä ole riittäviä, jotta tällä hetkellä vanhustenhoidossa olevat puutteet saadaan korjattua ja kaikille tarvitseville voidaan tarjota laadukasta hoitoa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä parantaisi vanhustenhoitoa helpottamalla pääsyä palveluasumiseen ja tarvittaessa päivätoimintaan. Ryhmän mukaan on turvattava myös tarpeeksi vahva henkilöstömitoitus kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.

Palkalla pitää tulla toimeen

Myös koulutuksen osalta vasemmistoliitto näkee budjetissa suuria puutteita.

Se pitää kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin tärkeänä erityisopettajien, erityisavustajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien ja koulupsykologien lisäämistä sekä määrärahaa toisen asteen maksuttomuuden lisäämiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä arvioi, että nämä asiat ovat ohittamattomia tasa-arvon ja oppimiserojen kaventamisen kannalta, ja edellyttää niihin panostamista. Valtuustoryhmä katsoo, että pormestarin esitys ei mahdollista riittävää panostusta näihin.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialalla valtuustoryhmä pitää tärkeänä muun muassa riittäviä resursseja päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen, investointeja aurinkosähköön ja puisto- ja liikuntapaikkainvestointien turvaamista

Kulttuurin ja vapaa-ajan osalta valtuustoryhmä katsoo, että on tärkeää pystyä panostamaan liikuntapalveluihin ja nuorisotyöhön sekä toteuttamaan tasokorotuksia järjestöjen avustuksiin.

Hyvääkin budjettiesityksestä löytyy.

– Kiitettävää pormestarin esityksessä ovat panostukset asuntotuotantoon ja palkkakehitysohjelman jatkaminen, Vuorjoki toteaa.

– Pidämme tärkeänä, että rekrytointiongelmiin vastaamisen ohella kiinnitetään huomiota pienipalkkaisimpien työntekijöiden palkkojen korottamiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä on tärkeää pitää huolta, että jokainen kaupungin työntekijä saa palkkaa, jolla tulee toimeen.