Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kansan Uutiset julkaisi 21.9.2019 Elias Huuhtasen kirjoitukseen “Sademetsähakkuita lahjusrahoilla: Bioenergian tuet kätkevät korruption ja ympäristötuhon”. Artikkeli sisälsi sekä harhaanjohtavia että virheellisiä väittämiä Nesteen raaka-ainehankinnasta. Haluamme korjata esitetyt virheelliset väittämät.

Kirjoittaja esittää artikkelissaan indonesialaisen Hardya-yhtiön öljypalmuviljelyä koskevaa kritiikkia ja toteaa Nesteen hankkineen palmuraaka-aineita välillisesti kyseiseltä yhtiöltä vuonna 2018. Väite ei ole totta.

Olemme selvittäneet asiaa perusteellisesti, emmekä niiden mukaan ole vuonna 2018 hankkineet palmuraaka-aineita kyseiseltä yhtiöltä, emme suoraan emmekä välillisesti. Myöskään kirjoittajan mainitsema Karya Indah Alam Sejahtera, yksi Nesteen raaka-ainetoimittajista, ei ole hankkinut raaka-aineita Hardyan plantaasilta vuoden 2016 puolivälin jälkeen. Karya Indah Alam Sejahtera ei ollut poistanut kyseistä yhtiötä toimittajiensa listalta, mistä johtuen Hardya-yhtiön Buolin alueen plantaasi löytyi virheellisesti edelleen myös Nesteen vuoden 2018 raaka-aineiden toimitusketjuja kuvaavilta verkkosivuilta. Neste ei näin ollen liity mitenkään Hardya-yhtiön artikkelissa kuvattuihin ongelmiin Buolin hallintoalueella.

Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut polttoaineet, sekä perinteinen biodiesel että Nesteen tuottama edistyneempi uusiutuva diesel, tarjoavat vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille ja tehokkaan keinon vähentää liikkumisen hiilijalanjälkeä. Asetettuja päästöjen vähentämistavoitteita ei saavuteta, elleivät biopolttoaineiden valmistuksessa käytetyt uusiutuvat raaka-aineet ole vastuullisesti tuotettuja. Neste tekee laaja-alaista työtä varmistaakseen käyttämiensä uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Simo Honkanen
vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja, Neste