Kansan Uutisten Risto Kalliorinnettä käsittelevässä jutussa (20.9.) todettiin, että Suomen Yrittäjien liittokokouspäätös ohjaa jäsenyrityksiä lopettamaan ay-maksujen perinnän ja että järjestö kyseenalaistaa luottamusmiesjärjestelmän olemassaolon.

Toisin kuin jutussa annetaan ymmärtää, Suomen Yrittäjät ei pidä ay-liikettä vihollisena. Suomen Yrittäjien liittokokouksessa 2018 tekemässä kannanotossa muistutettiin, ettei järjestäytymättömien työnantajien tarvitse periä ay-maksuja, koska jäsenmaksuperintä ei perustu yleissitovuuteen.

Suomen Yrittäjät ei kyseenalaista työehtosopimukseen perustuvan luottamusmiesjärjestelmän olemassaoloa. Järjestelmään liittyy kuitenkin epäkohtia, jotka Suomen Yrittäjät on nostanut esiin.

Luottamusmiehen tehtävistä ja edustusoikeudesta ei ole lainsäädäntöä. Tämän vuoksi luottamusmiehen asema on erilainen järjestäytyneessä ja järjestäytymättömässä yrityksessä. Yleissitovuus ei kata työehtosopimuksen mukaista neuvottelujärjestelmää, jonka osa luottamusmies on.

Luottamusmies on järjestäytyneiden työntekijöiden edustaja, eivätkä järjestäytymättömät työntekijät voi yleensä osallistua hänen valintaansa. Suomen Yrittäjien mielestä kaikkien työntekijöiden pitää voida osallistua oman edustajansa valintaan. Olisi kestämätöntä, jos yksin luottamusmies katsottaisiin soveltuvaksi työntekijöiden edustajaksi esimerkiksi työpaikalla tapahtuvassa sopimisessa.

Albert Mäkelä
asiantuntija, Suomen Yrittäjät