Lehtikuva/Jorma Kärkkäinen

Ympäristöjärjestöt valistivat alkuviikosta Helsingissä koolla olleita EU:n maatalousministereitä siitä, miten niiden mielestä EU:n maataloustukia tulisi jatkossa suunnata. Järjestöjen mielestä puolet tukibudjetista pitäisi suunnata viljelijöiden kannustamiseen ja palkitsemiseen, jotta he ottavat käyttöönsä ympäristölle, eläimille ja ilmastolle hyödyllisiä menetelmiä ja viljelytapoja. Yhteisistä maataloustuista ei pitäisi enää rahoittaa ympäristölle haitallisia toimintatapoja.

– Kaikkien tukia saavien viljelijöiden tulee noudattaa ympäristöllisiä vähimmäisvaatimuksia, totesi ympäristöjärjestöjä edustanut Jouni Nissinen.