Jarmo Lintunen

Asiakkaiden tunteminen auttaa rikollisuuden torjunnassa.

Järjestäytynyt rikollisuus on yhä useammin talous- ja petosrikosten taustalla.

– Samat rikolliset huijaavat pankkeja, rahoitusyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä, Finanssiala ry:n petos- ja talousrikosyksikön johtaja Risto Karhunen kertoo.

Useassa tapauksessa samat henkilöt tehtailevat yhtiöitä, joiden elämänkaari jää monesti lyhyeksi. Yhtiöiden avulla rikolliset tehtailevat esimerkiksi vakuutuspetoksia. He saattavat ostaa kalliita koneita ja veneitä, jotka he vakuuttavat ja vievät ulkomaille, jonka jälkeen vakuutetut tavarat jostakin syystä ”palavat” tai ”tuhoutuvat”. Vakuutettu laite saattaa olla myyty jo muualle, kun jostakin aivan toisesta, pahoin turmeltuneesta laitteesta lähetetään kuva vakuutusyhtiölle.

–Ostokuitit, digitaaliset kuvakaappaukset, tositteet ja monet dokumentit on helppo väärentää, Karhunen kertoo.

Esimerkiksi äskettäin hänen tietoonsa tuli väärennetty kuolintodistus. Edunsaaja olisi saanut ”kuolleen” henkivakuutuksesta 350 000 euroa.

ILMOITUS

–Kuolintodistus oli erittäin taitavasti väärennetty. Hoitokotitodistus oli aito, kaikki muu väärennettyä.

Tunne asiakkaasi

Karhusen mukaan finanssiyritysten, kuten vakuutuslaitosten, olisi otettava selvää uuden asiakkaansa taustoista.

– Usein juuri ennen vakuutuskonttorin sulkemisaikaa saapuu kiireinen asiakas, joka haluaa ottaa vakuutuksen yrityksen nimiin. Virkailijalta saattaa jäädä kiireessä tarkistamatta, onko asiakkaalla ollenkaan valtuuksia ottaa vakuutusta yrityksen nimiin.

Karhunen kertoo, että eräät Itä-Euroopan maan kansalaisten ottamien lakisääteisten liikennevakuutuksien määrä on kasvanut yhtäkkiä Suomessa. Italiassa on takavuosina käynyt samoin, ja nyt sikäläiset vakuutusyhtiöt ovat joutuneet maksamaan suuria summia ”liikennevahingoista”.

Tietosuojalaki esteenä

Tietojen vaihtaminen olisi tärkeää esimerkiksi pankkien ja vakuutuslaitosten välillä. Se voi tietosuojalain takia olla kuitenkin mahdotonta. Pankki ei saa luovuttaa asiakkaansa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle.

Viranomaisilla on joissakin tapauksissa mahdollisuus poiketa käytännöstä.

– Huomattavan omaisuus- ja varallisuusvahingon välttämiseksi poliisi voi poiketa vaitiolovelvollisuudesta, Karhunen toteaa.

Liiketoimintakielto on mahdollista kiertää bulvaanin kautta. Bulvaani toimii toisen henkilön puolesta. Esimerkiksi jokin toinen henkilö ryhtyy yrittäjäksi vaikkapa liiketoimintakieltoon tuomitun puolesta.

Kaikki rikokset eivät tule esiin

On myös toimintaa, joka jää viranomaisilta täysin pimentoon. Tällainen oli esimerkiksi nepalilaisten ravintoloiden työntekijöiden asema, joka muistutti orjatyötä. Työntekijöiden ahdingon toi päivänvaloon Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!