Jarno Mela

Jari Myllykoski allekirjoitti toimenpidealoitteen, joka tähtää vajavaisessa ja kannattamattomassa maatalouskäytössä olevien peltojen metsittämiseen.

Helsingin Sanomat lahjoitti ilmastoviikon kunniaksi kansanedustajille ”ilmastokynät”, joilla päättäjät voivat kirjoittaa ilmastoystävällistä tulevaisuutta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski tarttui kynään ja allekirjoitti sillä ilmastolakkopäivänä perjantaina hiilinielujen kasvattamiseen tähtäävän toimenpidealoitteen.

– Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii konkreettisia toimenpiteitä ja päästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinieluja tulee kasvattaa, Myllykoski perustelee mukaantuloaan aloitteeseen.

Suomessa on arvioiden mukaan jopa Jyväskylän kokoinen alue vajavaisessa maatalouskäytössä olevaa peltoa ja joutomaata. Nämä alueet eivät kilpaile ruuantuotannon kanssa ja ne voidaan metsittää vaarantamatta kotimaista ruokaturvaa. Maanomistajia voidaan kannustaa hiilinieluja lisäävään maankäytön muutokseen uudenlaisella tukijärjestelmällä.

– Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulee toteuttaa oikeudenmukaisesti, eikä yksittäisen metsänomistajan taakkaa voida kasvattaa kohtuuttomasti nielukysymyksessä. Päättäjien tulee tarjota kansalaisille toteutettavissa olevia ja houkuttelevia keinoja osallistua ilmastotalkoisiin.

Vasemmisto valmis konkreettisiin ilmastotekoihin

Esimerkiksi METSO-ohjelman suosio ja vaikutus on Myllykosken mukaan osoittanut, että valtiolla voi olla merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä yksityismetsien ilmasto- ja ympäristövaikutusten ohjaamisessa. Nyt tavoitteet tulee hänen mukaansa ohjata hiilinieluihin, sillä hallituksen päämääränä on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

ILMOITUS

Rinteen hallitus myös selvittää keinot hiilinielujen kasvattamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

– Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia ilmastotekoja, joihin vasemmisto on valmis.

Ilmastonmuutoksen hillintä kaipaa Myllykosken mukaan niin suuria kuin pieniä tekoja ja toimenpidealoitteeni on askel oikeaan suuntaan.

– Suomi voi olla kokoaan suurempi ja näyttää mallia maailmalle kestävistä metsähoidon käytännöistä.

Video toimenpidealoitteen allekirjoituksesta ilmastokynällä on nähtävissä Myllykosken Twitter-tilillä.