Lehtikuva/Markku Ulander

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto selvittävät, miten 30 miljardin euron vuosittaisella potilla voitaisiin edistää tavoitetta hiilineutraalista Suomesta.

Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain yli 30 miljardia euroa, noin puolet kuntien ja valtion verotuloista. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Kuntaliiton kanssa Hankinta-Suomi -nimisen toimenpideohjelman, jolla on tarkoitus vauhdittaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta viimeistään vuonna 2035.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron mukaan hankinnoilla voidaan edistää ilmastokriisin torjuntaa monella tapaa.

”Yksinkertaisimmillaan julkinen sektori voi valita tuotteita ja palveluja, joiden hiilijalanjälki on alempi. Esimerkiksi kouluissa voidaan suosia vähäpäästöistä lähiruokaa”, Paatero kirjoittaa ministeriön blogissa.

Ministerin mukaan julkisen sektorin kymmenillä miljardeilla voidaan ohjata myös markkinoita. Esimerkiksi ekologisuuteen kannustavilla hankintojen vertailukriteereillä voidaan kirittää yrityksiä kehittämään ilmastomyönteisiä tuotteita. Hiilijalanjäljen mittaamiseen ja minimoimiseen pystyville yrityksille voidaan antaa kilpailutuksissa vuosi vuodelta enemmän pisteitä.

”Parhaimmillaan tällainen ennustettavuus tarjoaa kumppaniyrityksille intressin ohella aikaa muuttaa tuotantotapojaan ja innovoida uutta, joka luo kilpailuetua tulevaisuuden markkinoilla.”