Lehtikuva/Markku Ulander

Ilmaisten kiky-tuntien aika on ohi, toteaa 200 000 jäsenen ammattiliitto.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL julkaisi perjantaina tavoitteensa tulevan talven työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Ammattilaisten ostovoimaa on korjattava palkankorotuksilla, jotka näkyvät lisäeuroina tiliotteella, liitto vaatii.

– Matalapalkkaisille aloille tarvitaan teollisuusaloja suuremmat palkankorotukset, jotta palkkaeroja saadaan kurottua umpeen. Tämä on myös tasa-arvokysymys. Valtaosa JHL:n jäsenistä työskentelee naisvaltaisilla aloilla. He ovat vuosia vauhdittaneet Suomen talouskasvua maltillisilla palkkaratkaisuilla. Nyt on korotusten aika, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

Ilmaisen talkootyön aika Suomen työmarkkinoilla on tullut päätökseen. JHL vaatii, että niin kutsutussa kiky-sopimuksessa tehty 24 tunnin työajan pidennys lopetetaan tähän sopimuskauteen.

– Työaika pitää palauttaa tasolle, jolla se oli ennen kikyä. Jos kiky-tunteja jatketaan, työntekijöille pitää maksaa niistä tukeva korvaus. Nykymuotoinen kiky-sopimus on kuopattava, JHL:n neuvottelupäälliköt Kristian Karrasch ja Mari Keturi korostavat.

Jäsenet valmiita työtaisteluihin

JHL kertoo pyrkivänsä hyviin neuvottelutuloksiin avoimella sopimisella työnantajien kanssa. Liitto on kuitenkin valmis vauhdittamaan neuvotteluita työtaisteluilla, jos sopimuksiin ei muuten päästä.

ILMOITUS

– Työtaistelut ovat ammattiliitolle yksi keino, joilla turvataan jäsenten kunnollinen palkkataso. JHL pohtii työtaisteluita aina hyvin tarkkaan eikä lähde niihin kevyin perustein, Niemi-Laine sanoo.

JHL:n tuoreen kyselyn mukaan liiton jäsenet suosivat työtaistelutapana laajaa lakkoa, jossa on mukana liiton jäseniä useilta aloilta. Kyselyyn vastasi lähes 8 000 JHL:n jäsentä.

Palkan lisäksi työehtosopimuksissa pitää parantaa myös työehtoja muun muassa työaikojen, työn ja muun elämän yhteensovittamisen sekä tasa-arvon osalta, JHL vaatii.

– Vaihtelevan työajan eli niin kutsuttujen nollasopimusten pelisäännöistä pitää sopia työ- ja virkaehtosopimuksissa. Näitä sopimuksia käytetään edelleen väärin ja siitä kärsivät työntekijät. Työpaikan pitää tukea työntekijöitä, kun heidän elämäntilanteensa muuttuu. Esimerkiksi perhevapaita pitää kehittää ja opiskelua työn ohessa helpottaa, Karrasch ja Keturi valottavat.

JHL aloittaa sopimusneuvottelut jo tänä syksynä. Liiton suurimmat työehtosopimukset umpeutuvat pääosin maaliskuun lopussa 2020. Silloin päättyy myös liiton suurimman sopimuksen eli kunnissa noudatettavan KVTES:in kausi. Muun muassa rautatiealan sopimus päättyy jo tammikuun 2020 lopussa.