Lehtikuva/Roni Lehti

Hinta nousi sata miljoonaa euroa ja kokoluokka kasvoi hankintaprosessin kuluessa.

Valtioneuvosto päätti viime viikolla merivoimien uusien taistelualusten hankinnasta. Ne rakentaa Rauman telakka. Laivue 2020 -hankkeen kokonaiskustannus nousi 1,3 miljardiin euroon. Kustannukset ylittyivät arvioidusta sadalla miljoonalla eurolla ja lisärahat osoitetaan vuoden 2019 kolmannessa lisäbudjetissa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen merivoimien alushankinnan kustannusylityksestä, alusten luokituksesta ja niiden käyttötarkoituksesta.

– Hallituksella näköjään on löysää rahaa asehankintoihin, mutta sosiaaliturvaan sekä hyvinvointi- ja koulutuspalveluihin se ei kykene osoittamaan riittävää rahoitusta, väittää Yrttiaho.

Tilattavien alusten luokituksella Yrttiaho viittaa siihen, että tilatut neljä Pohjanmaa-luokan alusta ovat luokkaa suurempia kuin hankintaprosessin kuluessa on annettu ymmärtää. Korveteista on tullut fregatteja. Ero on siinä, että korvetit ovat aluksia, joiden uppouma on 600–3 000 tonnia, fregattien uppouma on 2 500–6 000 tonnia. Alusten pituus kasvoi hankkeen alkuvaiheen 90–100 metristä 114 metriin.

Yrttiaho kysyy, onko harhaanjohtaminen ollut tietoista ja onko alusten koon kasvaminen syy kustannusylitykseen.

ILMOITUS

Hän myös perää merivoimien uusien taistelualusten todellista käyttötarkoitusta ja kysyy, osallistutaanko niillä kansainvälisiin sotilasoperaatioihin.

– Alusten koosta on annettu ristiriitaista tietoa, mikä on omiaan hämärtämään käsitystä siitä, mitä todellisuudessa ollaan hankkimassa ja mikä siis on alusten käyttötarkoitus.

Alukset ovat Itämeren suurimpia. Yrttiahon mukaan voidaan perustellusti kyseenalaistaa niiden soveltuvuus Suomen sokkeloisten ja saaristoisten vesi- ja rannikkoalueiden puolustamiseen.

Suomi on tehnyt uusia sotalaivoja koskevaa tutkimustyötä yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

– Pohjanmaa-luokan uudet alukset ovat pituudeltaan ja uppoumaltaan suunnilleen saman kokoisia kuin Yhdysvaltojen Freedom-luokan rannikkotaistelualukset (LCS), Yrttiaho huomauttaa.

– Näiden tietojen valossa ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nykysuuntauksen taustaa vasten näyttää siltä, että uusilla taistelualuksilla on tarkoitus osallistua Yhdysvaltojen ja Naton osoittamiin kansainvälisiin tehtäviin maailman merillä eikä ensisijaisesti puolustaa Suomen rannikko- ja merialueita.