Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Taitavat opettajat ovat koulutusjärjestelmämme vahvuus, josta on tärkeää pitää kiinni.”

Opetusministeri Li Andersson osallistuu tänään torstaina Euroopan komission Brysselissä järjestämään koulutusalojen huippukokoukseen. Järjestyksessään toisen kerran järjestettävä tapahtuma kertoo koulutuksen merkityksen kasvusta EU:n asialistalla ja komission tavoitteesta luoda eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä.

Tämän vuoden tapahtuman teemoina ovat opettajat ja opettajuus.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaan tervehdyksen kokoukseen tuonut Andersson sanoi ilmastonmuutoksen, tekoälyn, digitalisaation ja muiden megatrendien muuttavan talouden rakenteita, työelämää ja tarvittavaa osaamista. Kaikille taattava laadukas koulutus on kestävän kasvun, kilpailukyvyn, sosiaalisen koheesion ja työllisyyden keskeinen edellytys.

– Koulutukseen ja osaamiseen investoiminen on tehokas tapa kasvattaa eurooppalaisten hyvinvointia ja luoda uutta työtä. Sen takia koulutus- ja osaamistasoa täytyy nostaa kaikilla koulutusasteilla. Tässä opettajilla, heidän osaamisellaan ja hyvinvoinnillaan on keskeinen rooli, Andersson sanoi.

Andersson osallistuu myös paneelikeskusteluun opettajan ammatin houkuttelevuudesta. Tuoreiden OECD-selvityksen mukaan opettajien kelpoisuusaste on Suomessa korkea verrattuna muihin OECD-maihin ja opettajat ovat pääosin tyytyväisiä ammatinvalintaansa.

– Suomessa opettajien ammattia ja heidän ammattitaitoa arvostetaan. Opettajamme ovat korkeakoulutettuja, heihin luotetaan ja työ on itsenäistä. Taitavat opettajat ovat koulutusjärjestelmämme vahvuus, josta on tärkeää pitää kiinni. Sen takia on tärkeää panostaa opettajien mahdollisuuteen päivittää osaamistaan läpi työuran, ministeri kertoi.

Kokouksen lisäksi Andersson tapaa kahdenvälisesti kollegansa Ranskasta, Espanjasta, Sloveniasta ja Tanskasta sekä EU komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen.