Hans Kretzmann/Pixabay

Arviolta 70 000 eli 6 prosenttia alaikäisistä lapsista asuu perheissä, joissa vanhemmilla on vakava, hoitoa vaatinut päihdeongelma, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lukuun eivät mahdu ne lapset, joiden perheessä päihdeongelmista vaietaan.

Miten päihdeongelmaisen vanhemman lapsi saa apua, Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta?

– Jokainen lapsi reagoi kodin päihdeongelmiin yksilöllisesti, joten ne eivät välttämättä näy lapsen käytöksessä samalla tavalla. Mutta jos lapsi on usein väsynyt, ei jaksa keskittyä tai on toistuvasti pois koulusta, opettajan pitäisi ottaa kotiolot puheeksi. Pitää kuitenkin muistaa, ettei kodin ongelmissa aina ole kysymys päihdeongelmasta.

– Päiväkodin hoitajat ja koulussa opettajat, kuraattori sekä terveydenhoitaja ovat sellaisia, jotka voisivat olla lapselle ja nuorelle luotettavia aikuisia, joille voi kertoa asioista.

– Kaikilla lapsen lähipiirin aikuisilla on vastuu, että he osaisivat kysyä lapselta, kuinka tällä menee.

ILMOITUS

Onko lastensuojeluilmoitus ainut keino tarttua ongelmaan?

– Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, myös vanhempi itse.

– Vanhemmat voivat hakea apua itselleen terveysasemalta tai A-klinikalta. Näissä paikoissa lääkärin tai ohjaajan pitäisi muistaa kysyä, tarvitseeko myös asiakkaan perhe apua. Tämä ei aina toimi hyvin.

– Lapsi ei välttämättä uskalla kertoa kotioloistaan, varsinkaan, jos vanhemmat ovat kieltäneet kertomasta. Avun pyytäminen voi myös tuntua häpeällisestä.

Mistä nuori saa apua?

– Nuorille on tarjolla tukea esimerkiksi netissä. Useat tahot tarjoavat chatteja, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto osoitteessa www.mll.fi.

– Vertaistukea saa sekasin.fi ja lasinenlapsuus.fi -chateista.

– Koulun kasvatusammattilaisilla ja oppilashuollolla on myös velvollisuus auttaa.

Leimautuuko apua hakeva lapsi?

– Lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret ovat kertoneet meille, että jos perheessä on ollut enemmän ongelmia, heidät leimataan ongelmatapauksiksi.

– Minusta kysymys on erilaisuuden sallimisesta. Ei elämä ole niin mustavalkoista. Ongelmiin on erilaisia syitä, eikä lapsi ole niistä vastuussa.

– Pienikin apu perheelle voi riittää, jos sitä tarjotaan ajoissa.