Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kansalaisjärjestöt kehottavat EU:ta ja sen jäsenmaita vetäytymään energiaperuskirja-sopimuksesta.

EU:n energiaministerit kokoontuvat tänään tiistaina Brysseliin käsittelemään EU-maiden kansallisia suunnitelmia energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi.

Luxemburgin aloitteesta kokouksessa puhutaan myös EU:n suunnitelmista uudistaa 1990-luvulla neuvotellun energiaperuskirjan investointisuoja, koska sen on havaittu olevan vakava este siirtymiselle uusiutuvaan energiaan.

54:n yksimielisyys tarvitaan

Uniper uhkaa turvautua investointisuojaan.

Joukko eurooppalaisia ympäristö-, ilmasto-, ja kauppakysymysten parissa työskenteleviä kansalaisjärjestöjä lähetti maanantaina kokoukseen osallistuville ministereille yhteisen kirjeen, jossa kehotetaan EU:ta ja sen jäsenmaita vetäytymään energiaperuskirjasta.

Järjestöt perustelevat kehotusta sillä, että ne eivät pidä EU:n suunnitelmia energiaperuskirjan investointisuojan uudistamisesta realistisina.

Sopimuksen muuttaminen vaatisi kaikkien 54 sopimusosapuolen yksimielisen tuen, mitä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.

ILMOITUS

Uniper uhkaa Hollantia

TTIP-verkosto lähetti Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Maan ystävien viestin järjestöjen kirjeestä työ- ja elinkeinoministeri Katri Kulmunille.

Kerstin Söderholm TTIP-verkostosta sanoo, että saksalaisen energiajätin Uniperin uhkaus nostaa 850 miljoonan euron korvauskanne Hollantia vastaan energiaperuskirjan investointisuojan nojalla pitäisi saada hälytyskellot soimaan EU:ssa.

Hollanti pyrkii täyttämään Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennysvelvoitteensa uuden lain avulla, joka kieltäisi hiilen polttamisen maan kaikissa voimaloissa vuoden 2030 alkuun mennessä.

Koska laki johtaisi Uniperin uudehkon hiilivoimalan ennenaikaiseen sulkemiseen, yhtiö uhkaa turvautua energiaperuskirjan investointisuojaan, ellei Hollanti luovu uudesta lakiesityksestä tai suostu sopimaan riittävistä korvauksista.