Jarmo Lintunen

Sairauspoissaolot ovat kääntyneet nousuun.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula kiittää pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaa.

– Se on työelämänkehittämismyönteinen ohjelma, jossa otetaan vakavasti työelämän kehittämisen, Koivula sanoo.

Hän mainitsee muiden muassa työkykyyn, mielenterveyteen ja osatyökykyisyyteen liittyvät maininnat sekä digitalisaation vaikutuksen suomalaisen työelämän muutokseen.

Työelämä on isossa muutoksessa

– Nämä ovat konkreettisia asioita, mutta on myös isompia kysymyksiä, kuten sosiaaliturvauudistus, kun mietimme tukijärjestelmän ja työelämän suhdetta sekä sitä, miten pitää ihmiset työkykyisinä.

Hän näkee ohjelmassa kuitenkin yhden uhkakuvan.

ILMOITUS

– Työelämän kehittäminen on linkitetty siihen, että työllisyysasteen on noustava nopeasti. Seuraava tarkastelupiste on jo vuoden päästä.

Se herättää kysymyksen, että pystytäänkö niin nopeasti tekemään perusteellisia muutoksia.

Luottamus ja yhdessä tekeminen

Koivula pitää hyvänä hallitusohjelmassa myös sitä, että sen mukaan työelämää pyritään kehittämään yhdessä.

– Suomessa se tarkoittaa kolmikantaa, hän sanoo.

– Meillä on luottamus, jolla viedä asioita yhdessä eteenpäin, ja työmarkkinajärjestöt ovat tässä keskeisessä asemassa. Maailmalla näkee maita, joissa eri osapuolten välinen keskustelu puuttuu ja niissä on hyvin vaikea edetä.

Koivula peräänkuuluttaa kuitenkin kokonaiskuvan luomista.

– Suuri haaste on nyt se, että ymmärrämme tulevaisuuden maailmaa riittävän hyvin, hän sanoo.

Koivula toteaa, että samoin kuin hyvinvointivaltion malli myös työelämän kehittämisen malli on vakiintunut.

– Vastaako se tulevaisuuden haasteisiin? hän kysyy

– Näen, että keskustelu on ehkä jopa vaikeampaa kuin 70 viime vuoden aikana, jolloin suomalainen hyvä tapa kehittää työelämää on rakennettu. Meidän pitää miettiä, miten viedä sitä eteenpäin.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet

Koivulan mukaan työterveyslaitos on kuitenkin omalta osaltaan lähtenyt etsimään keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.

– Uskon, että ainoa keino kestävään työllisyysasteen nostamiseen lähtee työkyvystä. Siinä mielessä työelämän kehittämiseen ja työterveyteen liittyvät pitkäkestoiset ratkaisut ovat keskeisiä, hän sanoo.

– Näihin asioihin pitää investoida, jotta ihmiset jaksavat töissä.

Hän pitää tärkeänä keskustelua siitä, mihin pyritään.

– Työelämä on isossa muutoksessa. Olisi tärkeää, että olisi yhteinen tilannekuva siitä, missä nyt ollaan ja mihin ollaan menossa. Työllisyysaste on noussut, mutta samaan aikaan sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyseläkkeissä on myös nousua. Mitä enemmän haluamme nostaa työllisyysastetta, sitä enemmän terveyteen ja työkykyyn liittyvät asiat tulevat keskeisiksi.