Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ulkomaisten ja muualta EU:n alueelta tulevien työntekijöiden alipalkkaukseen pitää voida puuttua nykyistä tehokkaammin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo. Hänen mukaansa tarkastajille tulisi antaa oikeus määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu heti rikkeen havaittuaan.

– Työsuojelutarkastajalla tulisi olla oikeus käyttää hallinnollisia sanktioita. Sillä tavoin saataisiin valvontaan uskottavuutta, Eloranta esittää.

Vastikään paljastui, että Helsingissä Olympiastadionin kunnostustyömaalla yli 300 työntekijälle oli maksettu liian pientä palkkaa ja ylityö- ja matkakorvaukset oli jätetty maksamatta. Rakennusliiton mukaan työntekijöille oli maksettu 10 euroa tunnilta, kun heille olisi työehtosopimuksen mukaan kuulunut likemmäksi 15 euroa tunnilta.

– Ulkomaisen työvoiman valvonta pitää saada kuntoon. Olemme esittäneet työsuojelutarkastajille lisäresursseja.

Ammattiyhdistysliike on vaatinut alipalkkauksen kriminalisoimista ja ammattiliitoille kanneoikeutta työehtosopimukseen liittyvissä rikkomuksissa.

ILMOITUS

Eloranta huomauttaa, että työsuojelun laiminlyönti on harmittavan yleistä työpaikoilla, joissa työskentelee paljon ulkomaalaisia. Työsuojelusta ja siihen kuuluvista varusteista vastaa viime kädessä työnantaja.

Oikeusprosessiin päätyvät vain kaikkein räikeimmät rikokset. Niissäkin rangaistukset ovat usein pieniä suhteessa tapahtuneeseen rikokseen, esim. työntekijän terveyden tai hengen menetykseen.

– Ne työsuojelurikokset, jotka eivät ole kauhean törkeitä, jäävät poliisin vinoihin pinoihin. Niitä ei tutkita ja ne ehtivät vanheta.

Saatavuusharkinta estää palkkadumppauksen

SAK pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkintaa käytetään, jotta työpaikat täytettäisiin ensi sijassa EU-alueen työvoimalla. Siksi ulkomaalaiset eli EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät tarvitsevat oleskeluluvat.

Jos jossakin ammatissa on kova työvoimapula, se vapautetaan saatavuusharkinnasta. Esimerkiksi viime vuoden heinäkuussa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli pulaa mm. terveydenhoitoalan ammattilaisista, ravintolatyöntekijöistä, betonirakentajista ja -raudoittajista sekä rakennusmaalareista.

– Saatavuusharkinta koskee etenkin duunariammatteja. Haluamme estää työehtojen heikkenemisen. Jos työnantajat voisivat tuoda ulkomaista työvoimaa täysin vapaasti, rikkomuksia olisi varmasti enemmän, Eloranta sanoo.

Työnantajapuolella on esitetty luopumista kokonaan saatavuusharkinnasta. Elorannan mukaan tähän ei ole tarvetta, sillä ongelmana on ollut lähinnä asiantuntijatyössä tarvittavien lupien myöntämisen hitaus. Ongelma poistuu, kun lupien käsittely saadaan nopeutettua hallituksen lupauksen mukaisesti.

Hän toivoo, että oleskeluoikeuden työntekoa varten saaneet työntekijät jäisivät Suomeen pysyvästi ja toisivat perheensä mukanaan. Tällä tavoin saataisiin työperäistä maahanmuuttoa lisättyä, mutta harkitusti.