Jarno Mela

Ilmaston lämpenemisen hillintä on rauhanjärjestöjen mukaan tärkeä osa konfliktinehkäisyä, sillä ilmastonmuutos voi kärjistää ja aiheuttaa konflikteja.

Suomalaiset rauhanjärjestöt tukevat kansainvälisen Earth Strike -liikkeen ilmastolakkoa. Lakko järjestetään Suomessa perjantaina 27. syyskuuta, ja sillä vaaditaan hallituksilta ja yrityksiltä konkreettisia ja välittömiä ilmastotekoja.

Järjestöt korostavat, että ilmastokriisi heikentää elämän edellytyksiä ja se voi kiristää jännitteitä esimerkiksi aiheuttamalla pulaa resursseista, lisäämällä sään ääri-ilmiöitä ja pakottamalla ihmisiä jättämään kotinsa.

”Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien on oltava oikeudenmukaisia. Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin ja yhteisöihin eri tavoin riippuen esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista, taloudellisesta asemasta, sukupuolesta ja etnisyydestä. Rauhan edistäminen edellyttää, että ilmaston lämpenemisen hillitseminen ja siihen varautuminen eivät entisestään kärjistä sosiaalisia ja taloudellisia eroja”, järjestöjen kannanotto toteaa.

Puolustusvoimat mukaan miettimään päästövähennyksiä

Järjestöt muistuttavat yhteistyön ja resurssien priorisoinnin tärkeydestä ja varoittaa pitämästä asevarustelua tai rajojen sulkemista ratkaisuna. ”Maailman ylisuurista sotilasmenoista tulee päinvastoin siirtää varoja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Myötätuntoisella politiikalla voimme löytää ratkaisuja, jotka sekä hillitsevät ilmastonmuutosta että edistävät rauhaa ja ihmisoikeuksia. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, kykenemmekö asettamaan yhteisen etumme ristiriitojen edelle ja toimimaan yhdessä.”

Rauhanjärjestöt haluavat kaikki yhteiskunnan sektorit mukaan. ”Myös puolustusvoimat ja sotilasmenot on laskettava mukaan, kun mietitään päästövähennyksiä ja ilmastotyön rahoitusta.”

Ilmastolakkoa tukevat rauhanjärjestöt Aseistakieltäytyjäliitto, Kansainvälinen Vapaaehtoistyö KVT, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu, Naiset Rauhan Puolesta -liike, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Sadankomitea ja WILPF Suomen osasto.