Pixabay/janeb13

Meneillään olevassa yhteishaussa käytetään ensimmäistä kertaa kaikille ammattikorkeakouluun hakeville yhteistä valintakoetta. Korkeakoulujen eli ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku päättyy 18.9. kello 15. Kevään yhteishaku korkeakouluihin pyrkiville on 18.3.–1.4.2020.

Mikä ammattikorkeakoulujen valintakokeessa muuttuu, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin?

– Nyt voi hakea ammattikorkeakouluihin yhdellä valintakokeella.

– Ensi keväästä lähtien yhteishaussa otetaan todistusvalinta laajemmin käyttöön eli jatkossa opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluihin pääsääntöisesti todistuksen perusteella.

– Todistusvalinnassa ammattikorkeakouluun voi hakea sekä ylioppilastutkintotodistuksella tai ammatillisen oppilaitoksen perustutkintotodistuksella.

ILMOITUS

– Tutkintoa varten voi päästä opiskelemaan myös niin sanottua avointa väylää. Siinä hakija on opiskellut avoimessa korkeakoulussa tietyn määrän ja pääsee suorittamaan tutkintoa suoritettujen opintojen perusteella.

Miten valintakoe tehdään?

– Yhteishaussa ilmoittaudutaan hakijaksi eri oppilaitoksiin, kuten ennenkin, mutta myös ammattikorkeakoulun valintakokeeseen. Yhdellä kokeella voi hakea korkeintaan kuuteen ammattikorkeakouluun.

– Hakija valitsee ammattikorkeakoulun, johon menee tekemään kokeen. Enää ei tarvitse juosta eri ammattikorkeakoulujen valintakokeissa.

– Hakija tekee kokeen omalla kannettavalla tietokoneellaan.

Mitä valintakoe mittaa?

– AMK-valintakokeessa on kaikille hakijoille yhteinen osuus, jossa mitataan päätöksenteko-, kieli- ja viestintätaitoja.

– Koulutusalakohtaisessa osassa mitataan koulutusalaan liittyviä taitoja, kuten matemaattisia, matemaattis-luonnontieteellisiä tai eettisiä taitoja.

Lukioihin haetaan todistuksella ja siksi useimmiten ahkerat tytöt täyttävät lukiopaikat. Tasoittaako uusi valintamenetelmä sukupuolijakaumaa amk-oppilaitoksissa?

– Valintauudistus vaatii seurantaa. Ammattikorkeakoulut päättävät tarkemmin syksyn aikana, miten aloituspaikat jakaantuvat todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen välillä.

– Alojen ja tutkintojen välillä on eroja. Suosituimmille linjoille pääsy on vaikeampaa ja todistuksen keskiarvo saattaa nousta aika korkeaksi.

Onko amk-opintoihin soveltuvuuskokeita?

– Lähtökohtaisesti soveltuvuuskokeita ei ole. Poikkeuksena ovat merenkulun sekä rakennusarkkitehdin koulutus. Niihin on erillinen soveltuvuuskoe ensi keväänä.

– Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeesta on luovuttu.

Lisätietoja AMK-valintakokeesta ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta löytyy osoitteesta www.ammattikorkeakouluun.fi