IPS/Toluwa Olusegun

Länsi- ja Keski-Afrikassa kaksi miljoonaa lasta jää ilman koulutusta levottomuuksien vuoksi.

Unicefin raportin (PDF-tiedosto) mukaan lähes kahdelta miljoonalta lapselta Länsi- ja Keski-Afrikassa ryövätään mahdollisuus koulutukseen sen tähden, että kouluissa ja niiden ympäristössä vallitsee väkivalta ja epävarmuus.

Monille aluetta raastaville kiistoille keskeistä on länsimaiseksi mielletyn koulutuksen ideologinen vastustaminen, erityisesti tyttöjen osalta. Sen seurauksena koululaisia, opettajia, hallintohenkilökuntaa ja kouluinfrastruktuuria vastaan hyökätään. Koko alueella hyökkäykset ovat lisääntyneet.

Burkina Faso, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Tshad, Kongon demokraattinen tasavalga, Mali, Niger ja Nigeria – kaikissa niissä koululaisten, opettajien ja koulujen uhkailu ja iskut kouluihin ovat nousussa.

Koulunkäynnin loppuminen lisää lasten riskiä joutua niin lapsiavioliittoon kuin värvätyksi lapsisotilaaksi.

Yli neljännes koko maailmassa tänä vuonna toistaiseksi todennetuista 742 kouluiskusta on tapahtunut Länsi- ja Keski-Afrikassa.

Isku tulevaisuutta vastaan

Kamerunissa oli kesäkuuhun mennessä suljettu 4 437 koulua ja työnnetty koulutuksen ulkopuolelle yli 609 000 lasta. Keskisen Sahelin valtioissa Burkina Fasossa, Malissa ja Nigerissä väkivallasta johtuvat koulujen sulkemiset kuusinkertaistuivat parissa vuodessa 512:sta 3 005:een. Keski-Afrikan tasavallassa kouluiskut lisääntyivät 21 prosenttia kahdessa vuodessa.

Koulunkäynnin loppuminen altistaa lapset monille vaaroille. Se lisää heidän riskiään joutua niin lapsiavioliittoon kuin värvätyksi lapsisotilaaksi. Unicef toteaakin, että kouluiskut ovat iskuja ei vain lasten koulutusta, vaan koko heidän tulevaisuuttaan vastaan.

Englanninkielinen versio