Lehtikuva/Emmi Korhonen

Työntekijät uupuvat, avoinna oleviin tehtäviin ei välttämättä tule yhtään hakemusta.

Sairaanhoitajaliiton jäsenien mukaan alalla vallitsee työvoimapula, joka johtuu vaikeista työoloista ja huonosta palkasta. Sairaanhoitajat ottavat yhteyttä, kun ovat jo aivan loppu, liitosta kerrotaan. Liittoon kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela kysyy, mitä tapahtuu, kun sairaanhoitajia ei yksinkertaisesti enää saada ja lähiesimiesketju kaatuu.

Hoitoalan liitot Super ja Tehy vaativat viime viikollavaltion talousarviosta rahaa alan palkkaohjelmaan. Nekin varoittivat yhteiskuntaa uhkaasta vakavasta hoito- ja hoivakriisistä.

Sairaanhoitajaliiton Hahtela on samaa mieltä, mutta hänen mukaansa sairaanhoitajapula on jo rysähtänyt niskaan ja kriisi on päällä.

– Näen, että tästä ei enää selvitä ilman palkankorotuksia.

ILMOITUS

Hahtelan mukaan joillakin alueilla auki oleviin sairaanhoitajan tehtäviin ei tule yhtään hakemusta, vaikka haettaisiin sairaanhoitajia useampiin erilaisiin tehtäviin. Tällaisessa tilanteessa ollaan jo nyt, eikä ratkaisu voi olla henkilökunnan venyminen.

”Murskaavia lukuja jaksamisesta”

Sairaanhoitajaliiton viime vuosina tekemissä jäsenkyselyissä on tullut murskaavia lukuja sairaanhoitajien alanvaihtoaikeista ja jaksamisesta. Esimerkiksi syyskuussa 2018 tehdyn kyselyn vastaajista 68 prosenttia arvioi työssäjaksamisensa huonoksi tai ajoittain kuormittuneeksi.

– Kyselyn jälkeen korostin, että jos asialle ei tehdä mitään, meillä on hurja tilanne edessä. No, nyt ollaan seuraavassa syksyssä ja vakava sairaanhoitajapula on päällä, myös esimiehet uupuvat. Jotta katastrofi vältetään, tähän on vastattava palkkojen korotuksella.

Alkuvuonna 2018 Sairaanhoitajaliiton laajaan kyselyyn vastasi 1600 välittömässä asiakas- ja potilastyössä työskentelevää liiton jäsentä. Kyselyssä 52 prosenttia vastasi Palkka vastaa osaamistani -väittämään olevansa täysin eri mieltä.

– Yli puolet sairaanhoitajakunnasta pitää siis palkkaansa täysin riittämättömänä, se on aika kova luku, Hahtela sanoo.

Tämän vuoden alussa julkaistiin vuoden 2018 työolobarometrin tulokset, jossa kovinta kritiikkiä sai jälleen palkka. Työoloja heikensi erityisesti työvoimapula. Huolestuttavin tilanne oli kotihoidossa sekä 26–45 -vuotiaiden sairaanhoitajien keskuudessa.