Lehtikuva/Anni Reenpää

Kansalaisjärjestöt vaativat Veikkaukseen rahapelihaittojen asiantuntemusta.

Rahapelihaittojen asiantuntemusta on vahvistettava Veikkauksen hallituksessa. Tätä vaatii Puhutaan rahapelaamisesta -verkosto.

Verkosto kiittää kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateroa nopeasta reagoinnista viimeviikkoiseen kohuun Veikkauksen ympärillä. Se kuitenkin arvioi, että toimissa tulee hyödyntää asiantuntemusta pelihaitoista esitettyä laajemmin. Myös toiminnan seuranta vaatii laaja-alaista haittojen ymmärrystä.

– Veikkauksen hallituksen kolme jäsentä vaihdettiin. Uutisointi antoi ymmärtää, että näillä vaihdoksilla lisättiin pelihaittoihin liittyvää osaamista, verkosto toteaa tiedotteessaan.

– Nyt hallitukseen on lisätty taloudellisten haittojen asiantuntemusta. Kaikkiin haittoihin sekä niiden ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvää osaamista pitää vahvistaa esitettyä enemmän, sillä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien toimeenpanoon perustuu haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen, ei liiketoiminnan vahvistamiseen.

Verkosto muistuttaa siitä, että liiallisesta pelaamisesta koituu taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti satoja tuhansia suomalaisia.

ILMOITUS

Omistajaohjaus on avainasemassa

Verkosto toteaa lisäksi, että Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenistä karkeasti puolet on puolueiden edustajia ja puolet Veikkauksen edunsaajia. Lisäksi neuvostossa on Veikkauksen henkilöstön edustus.

– Edunsaajien rooli on haastava, sillä ne saavat rahoituksensa rahapelijärjestelmän tuotoista, verkosto arvioi.

– Herää myös kysymys, miten hallintoneuvostossa huomioidaan pelihaittoihin liittyvä osaaminen ja asiantuntemus. Tähän mennessä sitä ei ole kokoonpanossa huomioitu, vaikka neuvoston tehtävä antaa olettaa muuta.

– Omistajaohjaus on avainasemassa rahapelijärjestelmän kehittymisen ja turvallisen pelaamisen kannalta. Tästä syystä myös omistajaohjauksessa pelihaitta-asiantuntemusta tulisi lisätä.

Ministeriö on tärkeässä roolissa

Lain mukaan Veikkauksen on toimeenpantava rahapelit siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa haittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä.

– Näin ollen olisi varmistettava omistajaohjauksen ja STM:n tiivis yhteistyö rahapelihaittoihin liittyvissä kysymyksissä, verkosto toteaa.

Puhutaan rahapelaamisesta -verkostoon kuuluvat A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Peluuri, Tiltti, Peliklinikka, Pelituki, Pelirajat’on sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.